logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Cement Lafarge na budowie STADIONU NARODOWEGO

 lafarge cementLafarge, jako wyłączny dostawca cementu, dostarczył 90 tys. ton specjalistycznego cementu do budowy fundamentów i pozostałych elementów konstrukcji Stadionu Narodowego w Warszawie. Firma uczestniczyła w inwestycji przez okres 2 lat.Cement Lafarge po raz kolejny został wykorzystany w jednej z największych stołecznych inwestycji. Spółka w okresie od czerwca 2009 do maja 2011 roku dostarczyła podwykonawcy ponad 90 tys. ton cementu przeznaczonego do produkcji betonu na wszystkie elementy betonowe i żelbetowe Stadionu Narodowego. Zgodnie z Eurokodem 2, tego typu obiekty projektuje się na okres użytkowania minimum 100 lat. W związku z tym, postawione zostały wysokie wymagania co do trwałości i odporności betonu na korozję, wywołaną pracą konstrukcji w określonych warunkach.

Czytaj więcej...

Max Bögl z Grupy BOGL a KRYSL buduje trasę szybkiego ruchu w Chinach

max bolg

Max Bögl – spółka z czesko-niemieckiej Grupy BOGL a KRYSL, specjalizującej się w budowie dróg i autostrad oraz mostów, wykonawcy prac na odcinku C autostrady A2 w Polsce – realizuje międzynarodowy projekt w Chinach. Spółce Max Bögl zlecono wykonanie robót oraz pomoc techniczną i realizację własnej, opatentowanej przez firmę konstrukcji torowiska. Pierwsza część projektu zostanie zakończona jeszcze w 2011 roku, a w najbliższych miesiącach ruszą roboty związane z realizacją kolejnego etapu projektu.

Czytaj więcej...

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Grupa Górażdże organizuje projekt edukacyjny pod nazwą Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże skierowany do studentów ostatnich lat wyższych uczelni technicznych kierunków budownictwa i pokrewnych oraz studentów kół naukowych na tych kierunkach. Celem projektu jest szeroka popularyzacja wśród studentów zagadnień technicznych, technologicznych,ekonomicznych i ekologicznych związanych z wytwarzaniem nowoczesnych i proekologicznych materiałów budowlanych. W ramach projektu studenci wraz z opiekunami będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych w zakładach produkcyjnych Grupy Górażdże przez naszych menadżerów. Poznają m.in. Cementownię Górażdże, Przemiałownię Ekocem, kopalnie kruszyw oraz wytwórnie betonu towarowego.

Czytaj więcej...

90. sklep PSB-Mrówka otwarty w Olkuszu

Firma Cras otworzyła 9 października 2011 r. sklep PSB-Mrówka w Olkuszu. Market powstał po re-modelingu, ma 2000 m2 powierzchni handlowej i 6 m wysokości. Na otwarcie marketu firma Cras przygotowała wiele promocji, które skutecznie przyciągnęły klientów.

 

psb

 

Forum Efektywności Energetycznej - podziękowanie

Szanowni Państwo!

3 października było nam miło Państwa gościć na Forum Polska Efektywna Energetycznie w Warszawie - pierwszej z cyklu konferencji promujących efektywność energetyczną organizowanych przez Grupę PTWP i wpisanych w ogólnopolska kampanię. Dziękujemy za udział i zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w następstwie tego wydarzenia.

Relacje z debat podczas Forum:

Galeria zdjęć

Prezentacje

Filmy:

Zapraszamy także do bieżącego korzystania z serwisu informacyjnego poświęconego kampanii Polska Efektywna Energetycznie prowadzonej przez Grupę PTWP.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam,
Wojciech Kuśpik,
prezes Grupy PTWP, wydawca portalu wnp.pl

Certyfikat EMAS dla CEMEX Polska

1 września 2011 r. Zakład Cementownia Chełm został zarejestrowany w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). CEMEX Polska dołączył tym samym do elitarnego grona zaledwie 28 organizacji dotychczas zarejestrowanych w systemie w Polsce, jako pierwsza organizacja
w województwie lubelskim i drugie przedsiębiorstwo z sektora produkcji cementu.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme),
to unijny instrument, wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Jego celem jest wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów prawa i stale doskonalą swoją działalność w kontekście ochrony środowiska. System EMAS wymaga pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska, ale również systematycznego informowania opinii publicznej na temat osiągniętych wyników działań prośrodowiskowych oraz angażowania pracowników w proces poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji.

Troska o środowisko naturalne zawsze stanowiła integralny element strategii rozwoju CEMEX Polska. Wdrożenie EMAS to kolejny krok w procesie doskonalenia systemu zarządzania ochroną środowiska w Cementowni Chełm. Od 2002 roku w Cementowni obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001, który w roku 2008 został włączony do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. W ramach wdrożonego systemu CEMEX stale identyfikuje i poddaje ocenie środowiskowe aspekty działalności zakładu, a także monitoruje swoje oddziaływanie na otoczenie w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo oraz standardy wewnętrzne firmy. Nadzór nad aspektami środowiskowymi odbywa się poprzez system ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza, natężenia hałasu, zużycia paliw, energii oraz parametrów jakościowych i ilościowych wody i ścieków, a także poprzez system regularnych audytów wewnętrznych.

Na przestrzeni lat CEMEX wykonał szereg inwestycji prowadzących do ograniczenia oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. W znacznym stopniu obniżono emisję pyłową dzięki zainstalowaniu na emitorach odpylaczy workowych o najwyższej skuteczności. Od 2001 roku paliwo węglowe było w Cementowni Chełm stopniowo zastępowane paliwami alternatywnymi pochodzącymi z wyselekcjonowanych frakcji odpadów przemysłowych i komunalnych. Obecnie zakład jest krajowym liderem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych, osiągając 75%-owy poziom substytucji ciepła. Do końca 2012 roku, przy współudziale środków z funduszy europejskich w Cementowni Chełm zostaną wybudowane hermetyczne magazyny klinkieru, które pozwolą w znaczący sposób ograniczyć tzw. emisję niezorganizowaną z procesów magazynowania klinkieru na otwartych i półotwartych składach oraz wtórne pylenie z dróg i placów wewnętrznych.

Rejestracja w EMAS wiązała się z długim okresem przygotowań i weryfikacji. W pierwszej kolejności  dostosowano dotychczasowy system zarządzania środowiskowego do wymogów rozporządzenia. Następnie w maju 2011 roku Cementownia Chełm przeszła z wynikiem pozytywnym 2-dniowy audyt przeprowadzony przez niezależnych, akredytowanych weryfikatorów środowiskowych. Ostatecznie weryfikacji pod względem kompletności i rzetelności danych została poddana Deklaracja Środowiskowa dla Cementowni Chełm za rok 2010.