logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ESPSC 2011 - European Symposium on Polymers in Sustainable Construction

ESPSC

W dniach 6-7 września, w Warszawie, odbędzie się European Symposium on Polymers in Sustainable Construction – ESPSC 2011 Czarnecki Symposium organizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych) oraz Instytut Techniki Budowlanej. Konferencja odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC oraz Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Celem Sympozjum jest wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli polimerów. Sympozjum poświęcone jest uczczeniu długoletniej działalności naukowej Prof. zw. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego, uznanego w świecie eksperta w obszarze zastosowań polimerów w betonie.

Szczegółowe informacje dotyczące tego ważnego dla środowiska inżynierii materiałów budowlanych wydarzenia znajdują się w zakładce ESPSC 2011 na stronie www.icpic-community.org).


Czytaj więcej...

Metody zmechanizowane metody konwencjonalne budowy tuneli

Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki i Metro Warszawskie Sp. z o.o. pod patronatem International Tunnelling And Underground Space Association organizuj (ITA-AITES) ą międzynarodowe seminarium pod tytułem Metody zmechanizowane metody konwencjonalne budowy tuneli 9 września 2011 r. Warszaw Hotel Sofitel Victoria przy ul. Królewskiej 11.Wykładowcami będą Tunnelling And Underground Space Association Członkowie Zarządu International ITA-AITES.

Wykłady będą wygłaszane w języku angielskim z równoczesnym tłumaczeniem z na język polski.

 Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

Pomarańczowy styropian

Termo Organika wprowadza na rynek nowej generacji styropiany dla budownictwa. Łatwo je rozpoznać po wyglądzie: są jasnopomarańczowe w czarne kropki. Wzbogacenie standardowych płyt m.in. w pigmentowy filtr ochronny pozwoliło stworzyć nową klasę styropianów o bardzo  ciekawych właściwościach. To efekt prac badawczych prowadzonych w laboratoriach Termo Organiki w czasie ostatnich kilku lat.

Renomowany i popularny styropian w kropki został poddany innowacyjnemu procesowi, którego zasada jest zbliżona do mikroenkapsulacji*. Płyty wytworzone w ten sposób mają dodatkowe właściwości fizyko – chemiczne, przy zachowaniu zalet tradycyjnego styropianu.

Ciepły, trwały i łatwy w montażu  
W Przyjaznej Technologii Ciepłego Koloru zastosowano opatentowaną formułę pokrywania cząsteczek polistyrenu ochronnym filtrem pigmentowym, który ogranicza szkodliwy wpływ promieni ultrafioletowych UV na styropian, a jednocześnie pozwala na ściślejsze wypełnienie wiązań styropianowych kulek. Płyty nowego styropianu mają lepsze właściwości użytkowe. Pomarańczowe płyty są też bardziej szorstkie, co oznacza, że mają lepiej rozwiniętą  powierzchnię właściwą niż standardowy styropian. Dzięki temu klej lepiej przylega do ich powierzchni, co  w konsekwencji  pozwala na trwalsze łączenie warstw systemu ocieplenia ściany. Ma to duże znaczenie dla trwałości i odporności całego systemu izolacji termicznej budynku.
Nowa klasa pomarańczowych styropianów jest łatwiejsza w montażu: zastosowane w niej pigmentowe filtry fluorescencyjne przetwarzają światło ultrafioletowe (UV) w światło widzialne oraz zmniejszają natężenie światła odbitego od płyty, co prowadzi do ograniczenia uciążliwego efektu lśnienia.  
Niezależnie od poprawy właściwości, pomarańczowy kolor płyt ułatwia klientowi rozpoznanie styropianu o gwarantowanej, bardzo wysokiej jakości.

Bardziej przyjazny dla środowiska
Każdy styropian stosowany w budownictwie zawiera dodatki uniepalniające, które powodują, że np. ściana zbudowana przy użyciu styropianu jest klasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia. Jeden z nowych pomarańczowych styropianów to nowatorski, ekologiczny styropian EKO, w którego skład wchodzą tylko przyjazne środowisku dodatki uniepalniające wykorzystywane do tej pory m.in. w przemyśle tekstylnym, meblowym czy samochodowym. Nie ma żadnego odpowiednika na polskim rynku.
System ociepleń  ścian wykorzystujący płyty Gold Fasada EKO okazał się bardziej odporny na uszkodzenie w wysokiej temperaturze.  W zależności od wersji badanej próby temperatura kontrolna odczytywana w czasie testu w przypadku systemów ze styropianem EKO była niższa od 20% do 40% w porównaniu   ze standardowym  styropianem.

Technologia produkcji oraz receptury pomarańczowych styropianów w kropki oraz wersji EKO objęte są patentami Termo Organiki i podlegają ochronie prawnej.
Wszystkie te produkty są objęte Certyfikatem Zgodności z Normą Europejską  i Rekomendacjami Technicznymi i Jakości (RTQ), a Gold Fasada EKO posiada dodatkowo Świadectwo Deklaracji Środowiskowej, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Termo Organika wprowadzając na rynek pomarańczowe styropiany inwestuje w technologie przyjazne środowisku. W zakładzie w Siedlcach zainstalowano nowoczesny katalityczny system oczyszczający gazy emitowane przy produkcji. W zakładzie w Głogowie zainstalowano z kolei nowoczesną linię do recyklingu pozostałości z płyt styropianowych firmy odbieranych z placów budowy. Dzięki tym działaniom Termo Organika staje się liderem w działaniach proekologicznych w przemyśle izolacji budowlanych.

European Symposium on Polymers in Sustainable Construction

pwW dniach 6 – 7 września w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych) oraz Instytut Techniki Budowlanej organizuje European Symposium on Polymers in Sustainable Construction (ESPSC 2011). Konferencja odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC oraz Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jej celem jest wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli polimerów. Sympozjum poświęcone jest uczczeniu długoletniej działalności naukowej Prof. zw. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego, uznanego w świecie eksperta w obszarze zastosowań polimerów w betonie. Szczegółowe informacje dotyczące tego ważnego dla środowiska inżynierii materiałów budowlanych wydarzenia znajdują się w zakładce ESPSC 2011 na stronie www.icpic-community.org).
Tematyka ESPSC 2011 obejmuje:
  1. - zastosowanie polimerów w modyfikacji istniejących materiałów i opracowywania nowych rozwiązań materiałowych z wykorzystaniem nanotechnologii,
  2. - utylizacja produktów odpadowych i ubocznych w technologii betonu,
  3. - recykling materiałów w przemyśle budowlanym,
  4. - metody charakterystyki materiałów budowlanych w makro, mikro- i nanoskali,
  5. - zagadnienie exergii i aspekty energetyczne w zrównoważonym rozwoju,
  6. - zagadnienie kompatybilności – modele i ich weryfikacja,
  7. - ocena użyteczności materiałów w konstrukcji z uwzględnieniem LCA i trwałości obiektów,
  8. - zastosowanie metod komputerowych w modelowaniu zagadnień materiałowych,
  9. - niszczące i nieniszczące metody oceny stanu materiału w konstrukcji.   
Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. W przypadku referatów wygłaszanych w języku polskim organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie.

PlasticsEurope inicjatorem dyskusji w Parlamencie Europejskim:Czy Europa jest na dobrej drodze do os

Wśród celów polskiej prezydencji w UE znalazły się ważne zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wprowadziło projekt „Zielona prezydencja”, w którym przyjęto zasadę organizowania wydarzeń i spotkań z zachowaniem dbałości o ochronę środowiska i oszczędność wykorzystywanych zasobów. Celem projektu jest podkreślenie świadomości i zaangażowania Polski w działania proekologiczne oraz promowanie dobrych praktyk wśród przedstawicieli administracji państwowej.

Czytaj więcej...

Cementowania Górażdże największą w Europie

Jedna z największych  obecnie inwestycji w przemyśle cementowym w Europie , która pochłonęła  ok.  500 mln zł to modernizacja drugiej linii technologicznej w  Górażdże Cement,  spółki należącej do  międzynarodowego  koncernu HeidelbergCement, jednego z największych na świecie producentów cementu i innych materiałów budowlanych.  Realizacja tej inwestycji pozwoliła znacząco zwiększyć moce  produkcyjne  Górażdże Cement,  umacniając tą spółkę na pozycję lidera w kraju.  Górażdże będą  w stanie wyprodukować 12 tys. t klinkieru na dobę, a roczny poziom produkcji osiągnie ponad 5 mln t cementu.

Gorażdże
 

   W  Polsce   rośnie zapotrzebowanie na cement. W 2010 r. sprzedaż wyniosła 15,4 mln t, a wg prognoz w roku bieżącym popyt w Polsce wzrośnie do  ok.17 mln ton (wzrost o 10%), aby w 2012 r. zwiększyć się o kolejne kilka procent. Tylko w I kwartale 2011 r. sprzedaż cementu w kraju była większa o 45,2% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak stale rosnące zapotrzebowanie na cement na rynku krajowym odbiega od jego zużycia w krajach zachodniej Europy. Obecnie na jednego mieszkańca Polski przypada przeciętnie ok. 400 kg podczas gdy średnia europejska wynosi ok. 550 kg, a w państwach znajdujących się na szybkiej ścieżce rozwoju popyt na cement osiąga nawet 1000 kg na osobę rocznie.

- To najważniejsza inwestycja w ponad 30- letniej historii firm,,  o ogromnym znaczeniu dla jej przyszłości i rozwoju. Górażdże .  - mówi Andrzej Balcerek, prezes zarządu Górażdże Cement S.A. – Zastosowanie najnowocześniejszych, dostępnych w świecie technologii pozwoliło nam znacząco podnieść zdolności produkcyjne i umocnić  naszą pozycję na krajowym rynku cementu.  

Budowa nowej linii technologicznej rozpoczęła się w maju 2010 r. , a zakończyła w kwietniu br. Realizacja inwestycji umożliwi obniżenie kosztów produkcji oraz przyniesie wymierne efekty dla środowiska. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych udało się zredukować jednostkowe zużycie energii na tonę klinkieru, ograniczyć emisję CO2 , obniżyć poziom powstającego w czasie produkcji hałasu oraz zwiększyć możliwości wykorzystania paliw alternatywnych w procesie produkcji cementu.

Baumit KlebeAnker 88 innowacyjna kotwa montażowa

Bezspoinowy system ociepleń to jedna z najpopularniejszych metod poprawiających oszczędność energii. Dzięki termoizolacji ścian można obniżyć rachunki za ciepło nawet o kilkanaście procent. Warto jednak pamiętać, że tego typu prace najlepiej powierzyć specjalistom, którzy unikną błędów wpływających na funkcjonalność powłoki ociepleniowej. Jednym z profesjonalnych narzędzi jest system mocowania styropianu KleberAnker firmy Baumit. Pozwala on na montaż płyt styropianowych do murów nośnych o osłabionej warstwie wierzchniej. Kotwy KlebeAnker 88, dzięki 88 mm długości trzpienia, umożliwiają mocowanie termoizolacji bez konieczności dodatkowego kołkowania.

Czytaj więcej...

Rockwool po raz kolejny Budowlaną Marką Roku

Badania przeprowadzone na około 2 tys. firm wykonawczych dowiodły, że Rockwool jest niekwestionowanym liderem na rynku materiałów izolacyjnych w kategorii wełny mineralnej i skalnej. Wynika to przede wszystkim z wysokiej jakości produktów, jak również wsparcia i działań realizowanych w ramach szeroko pojętego doradztwa w dziedzinie efektywności energetycznej budynków.

Czytaj więcej...