logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2008

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

TEMAT WYDANIA – Budownictwo betonowe

Andrzej Cholewicki, Wit DerkowskiPrefabrykacja pokonuje bariery wysokości … 4
Zbigniew Giergiczny, Marcin SokołowskiCement portlandzki wapienny CEM II/A-LL 42,5R w prefabrykacji … 9
"Wielka płyta"? To mit z przeszłości! … 12
Prefabrykaty żelbetowe z FABETU Kielce na dużych budowach w całym kraju … 14
A. Żukrowska-WajlerStrunobetonowe stropy zespolone na prefabrykatach TT typu Comfort … 16
Michał Marzec, Grzegorz PietrzakStrunobetonowe dźwigary dachowe … 17
Arto SuikkaPrefabrykowane fasady betonowe w Finlandii … 18
Andrzej BulandaBeton w architekturze … 20
Adam Zbigniew Pawłowski, Ireneusz CałaMonolityczne stropy kablobetonowe … 22
Włodzimierz StarosolskiOddziaływania wyjątkowe na obiekty żelbetowe w świetle współczesnych ustaleń normowych … 25
Adam ZyburaZapewnienie trwałości konstrukcji żelbetowych … 28
Przemysław MossakowskiPrzyczepność prętów zbrojeniowych do betonu i metody jej badania … 31
Agnieszka FleszarMigrujące inhibitory korozji stali w betonie - oczekiwania i wątpliwości … 36
Jacek GołaszewskiSuperplastyfikatory w kształtowaniu urabialności mieszanek betonowych … 37
Dni Betonu 2008 - modelowy przykład współpracy nauki i gospodarki … 44

PRAKTYKA BUDOWLANA

Adam Zbigniew Pawłowski, Ireneusz CałaŚciany osłonowe wieżowców … 46
Krystyna WiśniewskaPokaz działania elektronarzędzi Graphite na Stadionie X-lecia … 51
Komunikacja na rusztowaniach Layher Blitz … 52
Paweł KędzierskiWybrane aspekty modernizacji instalacji ogrzewania … 56
Sufity podwieszane z płyt EcoTherm … 58
W Ciechocinku o cenach i kosztach … 60
Pod bezpiecznym skrzydłem … 61
Śląska Izba dużo inwestuje w podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków … 64
Forum Budownictwa Śląskiego - w integracji tkwi siła … 66

MURY

R. Jasiński, Ł. Drobiec, A. PiekarczykKryteria wytrzymałościowe muru w złożonym stanie naprężeń.Część 2 - kryteria teoretyczne … 68

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

Barbara SzudrowiczIzolacyjność od dźwięków powietrznych ścian masywnych … 71

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Andrzej Berger, Wojciech RadomskiNasuwanie wzdłużne - wpływ podpór pośrednich na sprężenie centryczne i nie tylko … 77

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Urszula SieteskaWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie … 79
Kontrole obiektów małej architektury na placach zabaw … 81
Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje: … 82

RYNEK BUDOWLANY

Małgorzata KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń - wrzesień 2008 roku … 84
Małgorzata KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń - wrzesień 2008 roku … 88
Janusz KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2008 roku … 91
Trendy zmiany cen materiałów budowlanych w październiku 2008 roku … 4

PRAWO W BUDOWNICTWIE

Marcin MelonOdpowiedzi na pytania Czytelników … 95

VADEMECUM UNIJNE

Jacek Skwierczyński, Małgorzata Żak-SkwierczyńskaRegulacje prawne i podstawowe dokumenty umożliwiające aplikowanie o fundusze unijne …98

Urszula Wincel 1951 - 2008