logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AKADEMIA BIM

BIM – budowa z klocków

Proces tworzenia projektów w standardzie BIM możemy śmiało porównać do najpopularniejszej zabawy z dzieciństwa, jaką jest budowanie z klocków. Projektant dostaje zadanie, które realizuje, łącząc ze sobą różne komponenty składające się na budowlę. Podobnie jak w zabawie klockami o rezultacie decyduje różnorodność dostępnych klocków. Wykorzystując kilka generycznych (ogólnych) typów klocków, będziemy wstanie doprowadzić projekt tylko do fazy koncepcyjnej lub stworzymy budowlę, której żaden rodzic nie będzie w stanie rozpoznać bez naszej opowieści podpartej żywiołową gestykulacją.

Czytaj więcej...

Bez aktualizacji program Revit nie spełnia oczekiwań firm projektowych

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały podejście do projektowania komputerowego i realizacji inwestycji. Wszechstronna wizualizacja w systemach informatycznych CAD i BIM umożliwia na każdym etapie, ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach oraz pozwala na wykrywanie kolizji na modelu wirtualnym. Building Infromation Modeling (BIM) zintegrował wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego od projektu poprzez jego wykonanie, aż do końcowego użytkowania obiektu. Jest to rozwiązanie korzystne dla inwestorów i wykonawców.

Czytaj więcej...

BIM – podstawowa technologia w obecnym cyklu życia projektu architektonicznego

BIM (Building Information Modelling) to cyfrowy następca systemów CAD (Computer Aided Design). Postęp w dziedzinie mocy obliczeniowych i przepływu informacji wpływa na sposób, w jaki pracują projektanci i inżynierowie na całym świecie. Kreślenie płaskich rysunków za pomocą niegdyś rewolucyjnego oprogramowania CAD odchodzi do lamusa. Oprogramowanie BIM, jako dużo bardziej zaawansowane, jest kolejną rewolucją w przygotowywaniu nie tylko dokumentacji projektowej, ale całej inwestycji.

Czytaj więcej...

BIM w projektach typu fit-out? Jak najbardziej!

Projektowanie wnętrz komercyjnych przy użyciu technologii BIM nie różni się zasadniczo od projektowania obiektów kubaturowych. Wykorzystywane są te same narzędzia, standardy oraz założenia co do sposobu zarządzania informacją w procesie projektowania i realizacji. WDesign & Build Colliers International informacje przygotowujemy, wykorzystując zdefiniowane standardy, w których można znaleźć analogię do znanego w technologii BIM BEP (BIM Execution Plan). Zespół pracujący nad projektem ma jasno zdefiniowane role, a podstawą działania jest wspólne środowisko pracy (CDE – Common Data Environment). W rezultacie powstaje model BIM (PIM– Project Information Model) bogaty w informacje. Praktyczne korzyści z zastosowania BIM są więc bardzo podobne.  

Czytaj więcej...

Jakość w projektowaniu w technologii BIM

Wdrożenie technologii BIMw istotny sposób zmieniło podejście do zapewnienia jakości w projektowaniu. Możliwość wykorzystania modelu 3D spowodowała, że wiele procesów uległo usprawnieniu i stały się efektywniejsze oraz bardziej skuteczne.

Czytaj więcej...

BIM na budowie

Czynnikami wyznaczającymi efektywność oraz zakres stosowania BIM jest zwiększająca się determinacja rynku oraz coraz większa świadomość i poziom edukacji kadry inżynierskiej i zarządzającej. Aby BIM przynosił oczekiwane korzyści, metoda ta musi być odpowiednio zaimplementowana. Bardzo istotnym czynnikiem, oprócz rozwiązań technicznych, jest często pomijany czynnik ludzki. W artykule zostały opisane doświadczenia, poparte praktyką z realizacji publicznej inwestycji przy użyciu elementów technologii BIM, z perspektywy generalnego wykonawcy.

Czytaj więcej...

Model projektanta vs. model wykonawcy

Chciałbym zwrócić uwagę na pewne problemy, które nie zostały ujęte m.in. w artykule mgr. inż. Andrzeja Foremnego pt. „Wykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych” („Materiały Budowlane” nr 12/2013), a które są pokłosiem powtarzających się wielokrotnie uwag...

Czytaj więcej...