logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Seminaria, Targi, Konferencje

Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS 2015

16 – 17 kwietnia 2015 r. odbędzie się w Krakowie Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS 2015 zorganizowana przez Pracownię Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK, a Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Piotr Gwoździewicz.

Czytaj więcej...

IX sympozjum Budownictwo Ogólne Bydgoszcz 2015

Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie to główne tematy IX sympozjum Budownictwo Ogólne, organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy. Konferencja odbędzie się 01-03 czerwca 2015 r. w miejscowości Przysiek k. Torunia.

Czytaj więcej...

I konferencja Problemy Inżynierii Bezpieczenstwa Obiektów Antropogenicznych

Przedmiotem konferencji „Problemy Inżynierii Bezpieczenstwa Obiektów Antropogenicznych” będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka. Konferencja odbędzie się 19 – 20 listopad 2015 r. w Warszawie.

Czytaj więcej...

I Forum Przestrzenie Miejskie

Pierwsze Forum Przestrzenie Miejskie, które odbędzie się 12 czerwca 2015 r. w Katowicach, będzie próbą oceny rozwiązań przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów i porażek, ale również nowych wyzwań. Uczestnicy obrad skupią się przede wszystkim na szeroko rozumianym pojęciu przestrzeni publicznej, którą tworzy sztuka i architektura. Tematem przewodnim konferencji będzie budownictwo infrastrukturalne – miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...