logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Seminaria, Targi, Konferencje

XV konferencja „Reologia w Technologii Betonu”

Tegoroczna konferencja „Reologia w Technologii Betonu” odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2013 r. w Bronisławowie. Organizatorzy, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej oraz Grupa Górażdże, tradycyjnie zapraszają wszystkich zainteresowanych bieżącymi zagadnieniami związanymi z technologią betonu.

Czytaj więcej...

Monitoring Rynku Budowlanego 2013. Jaka jest kondycja polskiego budownictwa?

Bieżące wyniki polskiego budownictwa, trendy i prognozy na przyszłość to główne tematy konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2013, organizowanej już po raz szesnasty przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Wydarzenie rokrocznie zbiera przedstawicieli sektora chcących poznać aktualną kondycję branży budowlanej. Konferencja odbędzie się 17 października 2013 r. w Warszawie.

Czytaj więcej...