logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w konferencji „Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii lądowej”. Konferencja odbędzie się 19-21 października 2017 r. w Olsztynie.

Organizatorem konferencji „Aktualne problemy naukowo-badawcze w inżynierii lądowej”, dotyczącej problemów badawczych w inżynierii lądowej, jest Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, przy współudziale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań związanych z szeroko rozumianą inżynierią lądową oraz integracja środowiska naukowego. W konferencji przewidziany jest udział pracowników jednostek naukowo-badawczych oraz studentów uczestniczących w badaniach.

Tematyka konferencji obejmuje różne problemy związane z inżynierią lądową podzielone na sekcje:
• Budownictwo (m.in. budownictwo ogólne i energooszczędne, diagnostyka i zabezpieczenie budowli, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacji, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe i metalowe);
• Geodezja i fotogrametria (m.in. metody analizy i interpretacji wyników pomiarów geodezyjnych, monitoring konstrukcji, fotogrametria inżynieryjna, geodezyjne monitorowanie środowiska i atmosfery, nowoczesne technologie pomiarowe, skaning laserowy, pozycjonowanie satelitarne GNSS, teledetekcja satelitarna);
• Inżynieria przestrzenna (m.in. geoinformacja, ochrona i kształtowanie środowiska, modelowanie przestrzeni z wykorzystaniem narzędzi GIS, rozwój zrównoważony i ład przestrzenny, urbanizacja i suburbanizacja, kontinuum miejsko-wiejskie, technologie pozyskiwania danych przestrzennych).
Pojawią się ponadto zagadnienia związane z kształceniem i zdobywaniem umiejętności zawodowych, nowoczesnymi technologiami i innowacjami w inżynierii lądowej, badaniami laboratoryjnymi i pomiarowymi, budową stanowisk badawczych i inne.

Więcej na stronie: www.uwm.edu.pl/apnb

Konferencja odbędzie się 19-21 października 2017 r. w Hotel Park w Olsztynie oraz w obiektach WGIPB UWM Olsztyn - Kortowo.

 

Źródło: WGIPB UWM

30.01.2017 r.