logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

25 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się FORUM TERMOMODERNIZACJA 2017 organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Uczestnicy siedemnastego już forum dokonają przeglądu najważniejszych aktualnie problemów efektywności energetycznej w budynkach.

Głównym tematem tegorocznego FORUM TERMOMODERNIZACJA 2017 będzie Efektywność Energetyczna w Budownictwie – Nowe Przepisy, Technologie i Kierunki Rozwoju. Temat ten jest szczególnie bliski osobom, do których skierowane jest zaproszenie na konferencje, czyli profesjonalistów z dziedziny efektywności energetycznej w budownictwie, architektów czy projektantów.

W ramach FORUM omówione będą między innymi następujące ważne tematy:

• Kodeks architektoniczno-budowlany,
• Ustawa termomodernizacyjna – zakres merytoryczny oraz terminarz projektowanych zmian,
• Ustawa o efektywności energetycznej – próba oceny.

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2017 odbędzie się 
25 kwietnia 2017 r., w salach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Warszawie przy ul. Polnej 7A. Organizatorem wydarzenia jest Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). 

Szczegółowe informacje o programie FORUM TERMOMODERNIZACJA 2017 i zgłaszanie uczestnictwa będą niebawem podane na stronie www.zae.org.pl

Źródło: ZAE

06.03.2017 r.