logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Seminaria, Targi, Konferencje

1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej

ROK ENERGII

 – Rok 2011, jeśli tylko Europa wyjdzie choć trochę z kryzysu euro, będzie rokiem energii - podkreślał w jednej ze swoich wypowiedzi polski sekretarz stanu ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz. Dlatego też naszym priorytetem na ten okres jest solidaryzm wewnątrz Unii - rozumiany miedzy innymi jako wspólna polityka energetyczna.  
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo to staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unijnej.

Polska jest jednym z krajów, które posiadają największy potencjał oszczędności energii w całej Unii – nasza gospodarka jest 2,67 razy bardziej energochłonna niż gospodarki krajów EU-15. Stąd w obliczu międzynarodowych dyskusji nad bezpieczną i efektywną energetyką warto podczas polskiej prezydencji w Radzie UE skoncentrować się na nowoczesnych technologiach, które przyczyniają się do podniesienia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych a także bezpieczeństwa energetycznego. Ważnym elementem w grze o wspólnotę energetycznych interesów będzie sprecyzowanie zasad dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych dla tej części Europy. Polska chce zmian bilateralnej współpracy w ramach polityki energetycznej między państwami członkowskimi na rzecz tworzenia regionalnej strategii rozwoju na przykład w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy współpracy w basenie Morza Bałtyckiego.

Ucieczka przemysłu
Polski rząd nie powinien też bać się poruszać trudnych kwestii. W szczególności w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego i konsekwencji dla naszej gospodarki zaostrzających się regulacji ograniczających emisje gazów cieplarnianych. Polska energetyka pomimo tego, że oparta jest na węglu cieszy się w Polsce pozycją monopolistyczną i nie wyemigruje z Polski z powodu wysokich kosztów CO2, ale zostanie z powodu wysokich cen energii. Problem z tzw. carbon leakage co języku polskim najczęściej tłumaczone jest jako „ucieczka emisji” będzie miał szczególnie energochłonny przemysł. Tłumaczenie tego pojęcia wydaje się nie najszczęśliwsze, ponieważ gdyby to tylko emisje „uciekały” z danego państwa, zapewne nikt by nie robił z tego problemu. Chodzi oczywiście o ryzyko relokacji energochłonnych sektorów przemysłu – relokacji do krajów, gdzie ograniczenia związane z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych nie są tak surowe, jak w Unii Europejskiej.
- Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji zaproponowała władzom Parlamentu RP zorganizowanie debaty z udziałem polityków i ekspertów na temat skutków pakietu energetyczno-klimatycznego dla polskiej gospodarki. Wiadomo już, że skutki będą poważne i obciążą finansowo wiele branż przemysłowych. Doskonałym przykładem jest branża cementowa, która, chociaż należy do najnowocześniejszych w Europie, może nie sprostać wymaganiom pakietu. Oznacza to w praktyce przeniesienie branży za granicę i jej zanik w naszym kraju – mówi prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej rady Narodowego Programu Redukcji Emisji .
Podobna sytuacja może wystąpić w wielu innych sektorach przemysłu, na przykład w produkcji szkła, w przemyśle chemicznym czy stalowym. Debata z udziałem parlamentarzystów planowana jest jeszcze przed objęciem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

 

Czytaj więcej...

Wkrótce konferencja AMCM2011

7 Międzynarodowa Konferencja „Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures” AMCM2011 odbędzie sie 13-15 czerwca 2011 w Krakowie. Jej organizatorami są: Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polska Grupa fib, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, we współpracy z Polskimi Grupami IIFC i IABSE, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa – oddział małopolski oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Konferencja organizowana jest pod auspicjami: JM Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Przewodniczącego Komitetu Naukowego PZiTB.
 
Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. Andrzej Ajdukiewicz, natomiast pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK.
Konferencja poświęcona jest zagadnieniom analizy i projektowania konstrukcji z betonu oraz konstrukcji murowych i obejmuje:

•    modele analityczne konstrukcji z betonu według nowych przepisów normowych,
•    zachowanie betonu konstrukcyjnego w złożonych stanach naprężeń,
•    zastosowanie betonów wysoko-wartościowych w konstrukcjach,
•    postępy w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i sprężonych,
•    zastosowanie materiałów FRP – teoria, praktyka, nowe normy,
•    efekty obciążeń cyklicznych i długotrwałych w konstrukcjach z betonu i konstrukcjach murowych,
•    osiągnięcia w modelowaniu i projektowaniu mostów i innych konstrukcji inżynierskich,
•    modele analityczne i numeryczne w konstrukcjach murowych,
•    trwałość i wpływy środowiskowe w konstrukcjach z betonu i konstrukcjach murowych,
•    modele i symulacje numeryczne dla betonu w skali makro, meso i mikro.

 Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.
Szczegółowe informacje o konferencji AMCM 2011 (miejsce obrad, ważne terminy, rejestracja i opłaty) zamieszczono na stronie konferencji: www.amcm2011.pk.edu.pl .

Dzień Ziemi

12-14 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbędzie się Dzień Ziemi, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. W wydarzeniu wezmą udział liderzy rynku budowlanego. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest budownictwo ekologiczne - najprostszy sposób ograniczenia emisji   dwutlenku węgla.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie - Akustyka Zrównoważonego Budownictwa

Firmy Balance Education organizuje bezpłatne szkolenie pt. Akustyka Zrównoważonego Budownictwa. Hałas w środowisku zabudowanym a odszkodowania. Szkolenie skierowane jest do inwestorów, prawników, architektów, inżynierów budownictwa, przedstawicieli jednostek  projektujących i budujących  budynki mieszkalne oraz użyteczność publicznej na terenach obciążonych hałasem. Odbędzie się 8.04.2011 na Torwarze, ul. Łazienkowska 6a w Warszawie, pod patronatem m.in. miesięcznika "Materiały Budowlane".

Czytaj więcej...