logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Modelowanie wpływu warunków środowiska pożarowego na dostępny czas ewakuacji

W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu czynników towarzyszących występowaniu pożaru na dostępny czas ewakuacji, na podstawie przyjętego scenariusza pożarowego w wybranym pomieszczeniu. Środowisko pożaru modelowano za pomocą zaawansowanych metod numerycznych CFD w programie FDS. Na podstawie wartości krytycznej zasięgu widzialności określony został czas, po którym użytkownicy nie byli w stanie ewakuować się z analizowanego pomieszczenia objętego pożarem w sposób bezpieczny dla ich zdrowia i życia.

Czytaj więcej...

Wpływ wybranych parametrów wełny mineralnej na bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych

W artykule przedstawiono zagrożenia pożarowe oraz sposób ich eliminacji w przypadku elewacji wentylowanych wykorzystujących rozwiązania charakteryzujące się dobrą izolacyjnością termiczną przegrody. Omówiono problematykę stosowania wełny mineralnej o małej gęstości oraz konsoli eliminujących występowanie mostków termicznych w kontekście spełnienia § 225Warunków Technicznych.

Czytaj więcej...

Odporność ogniowa przekryć dachowych

Przy projektowaniu i wykonywaniu dachów płaskich należy uwzględnić wymagania ogniowe, które mogą występować zarówno w odniesieniu do całego dachu, jak i jego części składowych oraz rozwiązać połączenia dachu w newralgicznych punktach, takich jak połączenie przekrycia ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. Potwierdzeniem spełnienia wymagań stawianych przekryciom dachowym jest zawarcie w dokumentacji projektowej ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Czytaj więcej...

Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń

W artykule przedstawiono zasady badań w celu określenia zmniejszenia obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidzianych w PN-B-02852:2001. Badania wykazały, że w przypadku trocin i granulatu spalanie dotyczy tylko zewnętrznej warstwy stosów (pryzm) – do 10 cm głębokości (wzrost temperatury powyżej 220°C, czyli powyżej temperatury zapłonu). Spalanie płomieniowe na powierzchni jest mało intensywne. Natomiast w przypadku tytoniu nie następowało spalanie płomieniowe, a front podwyższonej temperatury przesuwał się w głąb próbki na skutek tlenia tytoniu.

Czytaj więcej...

Gęstość obciążenia ogniowego wg Eurokodu 1

Ocena nośności i odporności ogniowej konstrukcji w warunkach pożaru, pomimo pewnych niedoskonałości, jest najbardziej zdyscyplinowaną i poddaną rygorom projektowym częścią inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Projektowanie konstrukcji na warunki pożarowe – podobnie jak w warunkach normalnych – odbywa się wg metody półprobabilistycznej. Uwzględnia się możliwość szybszego dotarcia do pożaru i jego tłumienie wynikające z zainstalowanych środków technicznych.

Czytaj więcej...

Badania zapalności do oceny rozwoju pożaru

Przy ocenie właściwości ogniowych podstawowe znaczenie ma określenie, w jakich warunkach i jak szybko dany materiał się zapali. Jest to niezbędne w analizie, który materiał zapali się najpierw, a także do określenia rozwoju pożaru w pomieszczeniu na skutek „zdalnego” zapalenia lub na skutek rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni. Zdolność do zapalenia jest charakteryzowana przez właściwości materiału, które mogą być obliczone z danych z badań małej skali.

Czytaj więcej...