logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Testing of fire load density taken for calculation

dr inż. Bartłomiej Papis, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych
ORCID: 0000-0002-8711-905X
dr inż. Andrzej Kolbrecki

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.07.03
Oryginalny artykuł naukowy

 

Streszczenie. W artykule przedstawiono zasady badań w celu określenia zmniejszenia obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidzianych w PN-B-02852:2001. Badania wykazały, że w przypadku trocin i granulatu spalanie dotyczy tylko zewnętrznej warstwy stosów (pryzm) – do 10 cm głębokości (wzrost temperatury powyżej 220°C, czyli powyżej temperatury zapłonu). Spalanie płomieniowe na powierzchni jest mało intensywne. Natomiast w przypadku tytoniu nie następowało spalanie płomieniowe, a front podwyższonej temperatury przesuwał się w głąb próbki na skutek tlenia tytoniu. Zasięg tlenia, czyli temperatury 250° wynosił między 10 a 20 cm. Otrzymane wyniki uzasadniają zastosowanie współczynników zmniejszających przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego w przypadku: masy drzewnej i tytoniu – 10% oraz granulatu – 20%.
Słowa kluczowe: pożar; gęstość obciążenia ogniowego.

Abstract. The purpose of the work is presenting principles of examinations for determining reducing the fire load density for coincidences other than expected in standard (in PN-B- 02852:2001). Examinations showed that in case of sawdust and pellets the burning was observed only an outer layer of stacks (of heaps) – up to 10 cmof the depth (rise of temperature above 220°C thatmeans above the ignition point). Flaming burning on the surface was moderately intense. Examinations showed that in case of tobacco no flaming burning was observed however the front of the high temperature moved deep into samples as a result of smouldering of the tobacco plant. The temperature rise higher than 250°C was observed on levels between 10 and 20 cm. Received results gives reasons for reducing densities of the fire load density for calculations: 10% for wood and tobacco; 20% for pellets.
Keywords: fire; fire load density.

Literatura
[1] DIN 18230 Teil 2. Baulicher Brandschutz im Industriebau. Ermittlung des Abrandfaktor m.
[2] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
[3] Versuchbericht. Naturbrandversuche mit Rohtabak zur Ermittlung eines abbrandfaktors m in Anlehnung an DIN 18230 Teil 2 (09.87). Institut für Baustoffe, Massifbau und Brandschutz – Amtliche Materialprüfanstalt für Bauwesen. Przyjęto do druku: 04.06.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 07/2021, strona 12-13 (spis treści >>)