logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Zmiany w projektowaniu systemów sygnalizacji pożarowej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną PKN-CEN/TS 54-14:2018

27 lipca 2020 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN) zatwierdził Specyfikację Techniczną PKNCEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji (zwaną dalej nową specyfikacją), która tak dawno oczekiwana przez społeczność, nie tylko projektantów, została przyjęta przez CEN 2marca 2018 r. [1]. Specyfikacja wprowadza zmiany w projektowaniu systemów sygnalizacji pożarowej.

Czytaj więcej...

Polemika do artykułu „Pożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi”

Artykuł Moniki Hyjek z Rockwool Polska Sp. z o.o. pt.: „Pożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi”, opublikowany w styczniowym numerze „Materiałów Budowlanych” (nr 1/2021), wymaga komentarza i sprostowania z uwagi na wybiórcze, tendencyjne i nieuprawnione przedstawienie wyników badań w dużej skali, przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) we wrześniu i październiku 2020 r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), Oddział w Krakowie. 

Czytaj więcej...

Oświadczenie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń w związku z publikacją wybranych wyników badań ogniowych ETICS w dużej skali wykonanych na zlecenie Stowarzyszenia

W związku z opublikowanym w tegorocznym styczniowym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” artykułem sponsorowanym przez producenta wełny mineralnej, omawiającym wybrane zagadnienia I etapu projektu badawczego – serii badań ogniowych ETICS w dużej skali wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)w imieniu Stowarzyszenia (zleceniodawcy badań) oświadczam, co następuje.

Czytaj więcej...

Badania ogniowe systemów ociepleń w dużej skali. Część II

Ocena skuteczności zabezpieczenia ocieplenia wykonanego ze styropianu za pomocą pasów z wełny mineralnej stała się przedmiotem podjętych badań przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Pierwsza część wyników badań została przedstawiona w artykule opublikowanym w tegorocznym styczniowym wydaniu miesięcznika „Materiały Budowlane”. 

Czytaj więcej...

Modelowanie numeryczne CFD w badaniu zmiany ciśnienia w pomieszczeniu chronionym stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi

W artykule zaprezentowano ocenę nowego podejścia do przewidywania zmian ciśnienia podczas wyładowania gazu gaśniczego do pomieszczenia chronionego stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi za pomocą symulacji numerycznych CFD (ang. Computational Fluid Dynamics). Program badawczy składał się z dwóch etapów: pierwszy poświęcony był eksperymentalnym pomiarom zmiany ciśnienia podczas uwolnienia gazu gaśniczego do komory badawczej w skali rzeczywistej (70 m3) z zastosowaniem otworu odciążającego. Drugim etapem było wykonanie symulacji CFD pozwalających wyznaczyć zmiany ciśnienia podczas wyładowania gazu do reprezentowanej numerycznie komory testowej. Oszacowanie poprawności i użyteczności modelu CFD polegało na porównaniu wyników CFD ze standardowymi obliczeniami i pomiarami eksperymentalnymi.

Czytaj więcej...