logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Wpływ rodzaju drewna na czas zadziałania autonomicznych czujek dymu

W artykule omówiono badania doświadczalne wpływu rodzaju drewna na czas zadziałania wybranych autonomicznych czujek dymu. Polegały one na pomiarze czasu zadziałania autonomicznych czujek dymu podczas spalania płomieniowego i bezpłomieniowego próbek wybranych gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych powszechnie stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemyśle meblarskim. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny przydatności i niezawodności działania autonomicznych czujek dymu podczas detekcji pożaru w zależności od rodzaju spalania oraz zastosowanego materiału palnego.

Czytaj więcej...

Spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów istniejących

Wiele użytkowanych obiektów powstało w czasie, gdy obowiązywały inne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, a w przypadku obiektów zabytkowych, często przepisów takich nie było. Najczęściej nie spełniają one obecnie obowiązujących uregulowań prawnych. Niezgodności z przepisami można podzielić na niezagrażające życiu oraz zagrażające życiu. 

Czytaj więcej...

Lądowiska wyniesione dla helikopterów i ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków

W obecnej rzeczywistości szybki transport osób i mienia, a w sytuacjach nagłych transport poszkodowanych w wypadkach lub personelu medycznego, jest bardzo istotny. Olbrzymia liczba samochodów na ulicach powoduje, że transport drogowy przestaje być atrakcyjny ze względu na coraz dłuższy czas dotarcia z jednego miejsca do drugiego. W dużych miastach bardzo często nawet samochody uprzywilejowane mają problem z poruszaniem się ze względu na olbrzymie korki. W przypadku np. konieczności natychmiastowego transportu chorego lub osoby poszkodowanej w wypadku do szpitala każda minuta może decydować o życiu człowieka. Coraz częstszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest korzystanie z helikopterów. 

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Bezpieczeństwo pożarowe dachów oceniane jest zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 1187 [3], która przewiduje cztery odrębne metody badań oznaczone symbolami t1, t2, t3 oraz t4. Są to badania prowadzone wg metod niemieckiej, skandynawskiej, francuskiej oraz brytyjskiej. Stosuje się w nich następujące oddziaływania: t1 – płonąca żagiew; t2 – płonąca żagiew + wiatr; t3 – płonąca żagiew + wiatr + promieniowanie cieplne; t4 – metoda dwustopniowa, obejmująca zapalność oraz płonącą żagiew + wiatr + promieniowanie cieplne.

Czytaj więcej...

Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli

W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli, wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo zaprezentowano najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji tuneli.

Czytaj więcej...

Wytyczne wykonania i stosowania przeszkleń ogniochronnych w budownictwie

Elementy szklane stosuje się nie tylko na elewacjach budynków, ale również jako ściany działowe. Właściwe wykonanie konstrukcji przeszklonej ściany wewnętrznej zwiększa jej odporność ogniową, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników pomieszczenia w przypadku wystąpienia pożaru. Przeszkleniami ogniotrwałymi, o właściwej klasie odporności ogniowej i dymoszczelności można również wytyczyć drogę ewakuacyjną, która w przypadku wystąpienia zagrożenia będzie wystarczający czas drożna, co zapewni możliwość prowadzenia akcji ratunkowej i ewakuacyjnego opuszczenia budynku. 

Czytaj więcej...

Interpretacja przepisów przeciwpożarowych w praktyce

Zawiłość i niejednoznaczność obowiązujących w naszym kraju przepisów przeciwpożarowych wydanych przez ministrów związanych z budownictwem, jak i ministra spraw wewnętrznych spędza często sen z oczu projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonawców i inwestorów.

Czytaj więcej...