logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Bartłomiej K. Papis, Instytutu Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Adres korespondencyjny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W obecnej rzeczywistości szybki transport osób i mienia, a w sytuacjach nagłych transport poszkodowanych w wypadkach lub personelu medycznego, jest bardzo istotny. Olbrzymia liczba samochodów na ulicach powoduje, że transport drogowy przestaje być atrakcyjny ze względu na coraz dłuższy czas dotarcia z jednego miejsca do drugiego. W dużych miastach bardzo często nawet samochody uprzywilejowane mają problem z poruszaniem się ze względu na olbrzymie korki. W przypadku np. konieczności natychmiastowego transportu chorego lub osoby poszkodowanej w wypadku do szpitala każda minuta może decydować o życiu człowieka. Coraz częstszym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest korzystanie z helikopterów. 

Literatura
[1] CEN/TS 1187:2012 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. Badanie 1.
[2] Decyzje Komisji Europejskiej: 96/603/WE z 4 października 1996 r.; 2000/605/WE z 26 września 2000 r.; 2003/424/WE z 6 czerwca 2003 r.
[3] PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1:Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
[4] PN-EN 13823+A1:2014 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu.
[5] PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na ogień. Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badanie przy działaniu pojedynczego płomienia.
[6] PN-EN 13501-5:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 8/2020, strona 62-64 (spis treści >>)