logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Ignitability examinations for the evaluation of the fire development

dr inż. Andrzej Kolbrecki

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.07.02
Artykuł przeglądowy

 

Streszczenie. Przy ocenie właściwości ogniowych podstawowe znaczenie ma określenie, w jakich warunkach i jak szybko dany materiał się zapali. Jest to niezbędne w analizie, który materiał zapali się najpierw, a także do określenia rozwoju pożaru w pomieszczeniu na skutek „zdalnego” zapalenia lub na skutek rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni. Zdolność do zapalenia jest charakteryzowana przez właściwości materiału, które mogą być obliczone z danych z badań małej skali. Te obliczone właściwości służą do przewidywania zapalenia w rzeczywistych warunkach pożaru (przy założeniu, że są one znane lub określone w komputerowych modelach rozwoju pożaru). Do określenia zapalności służą metody badawcze, w których ekspozycja cieplna może być typu radiacyjnego, konwekcyjnego lub przy działaniu płomienia. W artykule przedstawiono metody i wyniki badań wg ISO 11925-3 w przypadku źródła zapalenia A-H.
Słowa kluczowe: pożar; zapalność; modelowanie pożarowe.

Abstract. At the evaluation of fire properties of given material the primary importance has determining in what conditions and as quickly will ignite. It is valid for determining, which material will ignite at first as well as for determining the development of the fire in the room do to "remote" inflammations or as a result of spread the flame by the area. The ignitability in the fire is characteristic by properties of the material and can be calculated from data from examinations in small scale. These calculated properties are used to predict ignition in real fire (at the assumption that they are known or determined in computer models of the development of the fire). For the ignitability determination research methods, in which the thermal exposure can be radiation, convection type or acting of the flame. At the work testing methods according to ISO 11925-3 of the source A-H and results of testing were presented.
Keywords: fire; ignitability; fire modelling.

Literatura
[1] PN-EN 13501:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
[2] PN-ISO 11925-3:2000 Reakcja na ogień – Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia – Działanie płomieni z wielu źródeł.

Przyjęto do druku: 06.04.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 07/2021, strona 6-8 (spis treści >>)