logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Influence of selected parameters of mineral wool on the fire safety of ventilated facades

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych
ORCID: 0000-0001-8050-8194

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.07.04
Oryginalny artykuł naukowy

 

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagrożenia pożarowe oraz sposób ich eliminacji w przypadku elewacji wentylowanych wykorzystujących rozwiązania charakteryzujące się dobrą izolacyjnością termiczną przegrody. Omówiono problematykę stosowania wełny mineralnej o małej gęstości oraz konsoli eliminujących występowanie mostków termicznych w kontekście spełnienia § 225Warunków Technicznych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe; elewacje wentylowane; wełna mineralna; konsole pasywne.

Abstract. The paper presents fire hazards and the method of their elimination in the case of ventilated facades using solutions with good thermal insulation of the partition. The issues of using low- -density mineral wool and passive brackets eliminating the occurrence of thermal bridges in the context of meeting § 225 of the technical requirements are discussed.
Keywords: fire safety; ventilated facades; mineral wool; passive consoles.

Literatura
[1] Boström Lars, Roma Chivan, Sarah Colwell, Stephen Howard, Peter Toth,Anja Hofmann-Böllinghaus, Fabien Dumont, Robert Olofsson, JohanAnderson, Johan Sjöström. 2020. Assessment of fire performance of facades, revision 1.
[2]Kinowski Jacek,PawełSulik.2014.„Bezpieczeństwo użytkowaniaelewacji”.MateriałyBudowlane(9):38–39.
[3] Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2016. Falling parts of external walls claddings in case of fire – ITB test method – Results comparison. MATECWeb of Conferences, Vol. 46, 4 May 2016, Article number 02005, p. 1-7.
[4] Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2017. External walls claddings – study on impact of fixing methods in case of fire. IFireSS 2017: 2nd International Fire Safety Symposium 2017. Napoli, Italy, June 7-9, 1055-1061.
[5] Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Roszkowski. 2017. „Wpływ sposobu zamocowania okładzin elewacyjnych na ich zachowanie w warunkach pożaru”. Materiały Budowlane (8): 204 – 205.
[6]KopyłowOłeksij. 2021. „Właściwościmechaniczne podkonstrukcji elewacji wentylowanych z elementami polimerowymi – propozycje zakresu oceny. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od1stycznia2021 r.”. Izolacje (3): 66–73.
[7] Pawłowski Krzysztof. 2021. „Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.”. Izolacje (3): 66 – 73.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285).
[9] Sędłak Bartłomiej, Jacek Kinowski, Paweł Sulik, Grzegorz Kimbar. 2018. „The risks associated with falling parts of glazed facades in case of fire”. Open Engineering, Vol. 8, iss. 1, p. 147 – 155.
[10] Schabowicz Krzysztof, Paweł Sulik, Łukasz Zawiślak. 2020. „Identification of the Destruction Model of Ventilated Facade under the Influence of Fire”. Materials (13): 2387.
[11] Schabowicz Krzysztof, Paweł Sulik, Łukasz Zawiślak. 2021. „Reduction of flexural strength of fibre-cement board facade cladding under the influence of fire”. Materials (14): 1769.

Przyjęto do druku: 18.06.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 07/2021, strona 20-22 (spis treści >>)