logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 07/2015

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

JRS (reklama)

Promat (reklama)

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe obiektów 

E. Fic, M. ŁukomskiAnaliza wpływu izolacji termicznej na rozkład temperatury wewnątrz konstrukcji murowych w warunkach pożaru ... 3, DOI: 10.15199/33.2015.07.01

SBPB Beton komórkowy (reklama)

Ocieplenia ścian mniej palne, czyli Niemcy wyciągnęli wniosek ... 8
A. Kolbrecki, B. K. PapisStan normalizacji badań w Europie dotyczących rozprzestrzeniania ognia po fasadach ... 9DOI: 10.15199/33.2015.07.02
P. Roszkowski, P. SulikBadania odporności ogniowej ścian wg norm amerykańskich ... 11DOI: 10.15199/33.2015.07.03
Panel SIP z klasyfikacją ogniową zgodną z normami europejskimi i amerykańskimi ... 13
Płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe Rigips w ochronie przeciwpożarowej ... 14
G. Woźniak, E. FicOcena odporności ogniowej drewnianych belek i słupów zgodnie z Eurokodem 5 ... 16DOI: 10.15199/33.2015.07.04
R. KowalskiInnowacyjny system ogniowego zabezpieczenia drewnianych konstrukcji nośnych Nida Drewno w technologii SINIAT ... 20
P. Turkowski, P. SulikOdporność ogniowa stropów belkowo-pustakowych ... 22DOI: 10.15199/33.2015.07.05

Mercor (reklama) ... 25

B. Sędłak, P. SulikOdporność ogniowa wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych ... 26DOI: 10.15199/33.2015.07.06

FR SOLUTIONS - POLFAM (reklama) ... 29

System Profil Line – nowość na rynku ... 30
D. Izydorczyk, P. SulikOdporność ogniowa drzwi stalowych ... 31DOI: 10.15199/33.2015.07.07
P. CieślewiczBezpieczeństwo i efektywność ekonomiczna izolacji ścian płytami z pianki rezolowej ... 35
A. Borowy, Z. MusielakZasady ustalania zakresu zastosowania klasyfikacji odporności ogniowej rolowanych bram elastycznych ... 36DOI: 10.15199/33.2015.07.08
Bramy elastyczne – niezawodne pasywne zabezpieczenia przeciwpożarowe ... 39
K. Kaczorek-Chrobak, A. KolbreckiReakcja na ogień kabli elektroenergetycznych ... 40DOI: 10.15199/33.2015.07.09

TECHNOKABEL (reklama) ... 43

B. Sędłak, P. SulikProblematyka prawidłowego odbioru uszczelnień przejść instalacyjnych ... 44DOI: 10.15199/33.2015.07.10

Carboline Polska (reklama) ... 47

W. Gierej Zabezpieczenia ogniochronne farbami Flame Stal Fire Proof Solvent ... 48DOI: 10.15199/33.2015.07.11
P. Antosiewicz, P. Sulik, W. WęgrzyńskiKompatybilność elektromagnetyczna w urządzeniach przeciwpożarowych ... 49DOI: 10.15199/33.2015.07.12

ASTAT (reklama) ... 51

A. Kolbrecki, K. Kaczorek-ChrobakMożliwości stosowania palnych świetlików dachowych ... 52DOI: 10.15199/33.2015.07.13

BELIMO (reklama) ... 54

AERECO (reklama) ... 55

G. Krajewski, W. WęgrzyńskiProjektowanie wentylacji pożarowej garaży ... 56DOI: 10.15199/33.2015.07.14

JRS idee prosto z naruty (reklama) ... 59

J. Kolisko, I. Šimůnek, M. Kroc, I. BradáčováEksperymentalna weryfikacja właściwości betonów lekkich narażonych na działanie wysokiej temperatury ... 60DOI: 10.15199/33.2015.07.15
P. Sulik, P. TurkowskiWymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji tuneli ... 62DOI: 10.15199/33.2015.07.16

TEMAT WYDANIA – Budownictwo infrastrukturalne 


T. Kamiński, M. HildebrandWczesne uszkodzenia obiektów mostowych ... 64DOI: 10.15199/33.2015.07.17

P&T Zaprawy techniczne (reklama) ... 67

A. Czuchnicki, J. WasilkowskiRelining w budownictwie komunikacyjnym ... 68DOI: 10.15199/33.2015.07.18
P. TomalaWzmacnianie obiektów za pomocą konstrukcji z blach falistych ... 72DOI: 10.15199/33.2015.07.19

ViaCom (reklama) ... 73

A. Kasprzak, M. Gałecki, A. Berger, A. NadolnyPrzebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego ... 74DOI: 10.15199/33.2015.07.20

B2 bgrupa, B4 bgrupa, Mosty Gdańsk (reklama) ... 77

Chętnie podejmujemy niestandardowe wyzwania – rozmowa z Marcinem Gałeckim, prezesem firmy B4, Maciejem Smolińskim, prezesem firmy B2 oraz Adamem Nadolnym, prezesem firmy Mosty Gdańsk ... 78
K. Żółtowski, M. BinczykMontaż mostu przezWisłę w Kamieniu ... 80DOI: 10.15199/33.2015.07.21

DYWI Drill (reklama) ... 83

EPSTAL (reklama) ... 84

G. Łagoda, M. ŁagodaZastosowanie szkła w budownictwie infrastrukturalnym ... 85DOI: 10.15199/33.2015.07.22

JRS Viatop (reklama) ... 87

AARSLEFF (reklama) ... 88

Stalprodukt S.A. (reklama) ... 89

WEBAC (reklama) ... 90

T. OlszewskiPrzykłady wykorzystania BIM w budownictwie mostowym ... 91
J. Chróścielewski, M. MiśkiewiczPróbne obciążenie kompozytowej kładki pieszo-rowerowej ... 92DOI: 10.15199/33.2015.07.23
W. Gardziejczyk, P. GierasimiukWpływ metody teksturowania na hałaśliwość nawierzchni z betonu cementowego ... 94DOI: 10.15199/33.2015.07.24
K. Zabielska-AdamskaOsady ściekowe spalane w piecu rusztowym jako materiał do budowy nasypów ... 97DOI: 10.15199/33.2015.07.25
W. Gardziejczyk, M. MotylewiczPrzebudowa dróg i ulic, a klimat akustyczny w ich otoczeniu ... 99DOI: 10.15199/33.2015.07.26
M. Wasilewska Odporność na polerowanie kruszywa grubego z żużla stalowniczego ... 102DOI: 10.15199/33.2015.07.27
A. PlewaOcena właściwości lepkosprężystych elastomeroasfaltów z dodatkiem upłynniacza pochodzenia roślinnego ... 104DOI: 10.15199/33.2015.07.28
R. ZiółkowskiBadanie wpływu wydzielonych pasów autobusowych na funkcjonowanie transportu publicznego w Białymstoku ... 106DOI: 10.15199/33.2015.07.29

MŁODZI NAUKOWCY DLA GOSPODARKI

M. Kadela, A.Winkler-Skalna, B. Łoboda, A. KukiełkaPIANOBETON – charakterystyka i zastosowanie ... 108DOI: 10.15199/33.2015.07.30

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

M. FurtakEnergooszczędne elewacje – elementy kształtowania obudowy architektonicznej budynku ... 111DOI: 10.15199/33.2015.07.31

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. Drobiec, R. JasińskiWpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu – odkształcalność postaciowa ... 116DOI: 10.15199/33.2015.07.32

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

T. Z. Błaszczyński, B. GwozdowskiBudynki wysokie – w dążeniu do zeroenergetyczności ... 120DOI: 10.15199/33.2015.07.33

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

J. Janota-BzowskiBIM a generalne wykonawstwo ... 123DOI: 10.15199/33.2015.07.34

DACHY

K. PatokaStandardy układania pokryć z blach profilowanych ... 124DOI: 10.15199/33.2015.07.35
Dachy pochyłe z papą i MWK ... 125

RYNEK BUDOWLANY

Ambitne zamierzenia na drugą kadencję – rozmowa z Jackiem Michalakiem, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń ... 126
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2015 roku ... 128DOI: 10.15199/33.2015.07.36
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie pięciu miesięcy 2015 roku ... 131DOI: 10.15199/33.2015.07.37

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ... 133

KONFERENECJE ... 134

PRAWO BUDOWLANE

P. GogojewiczKary umowne w praktyce firm budowlanych ... 140DOI: 10.15199/33.2015.07.38

Prenumerata dla uczelni wyższych … 142
Prenumerata dla szkół średnich … 120

FORBUILD (reklama)
ICOPAL (reklama)

900000301500000947338428