logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Seminaria, Targi, Konferencje

Otwarte Posiedzenie SPOŁECZNEJ RADY NARODOWOEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI

16 czerwca 2011 r. w godz. 12.00-13.25 w auli warszawskiego Teatru Kamienica przy Al. Solidarności 93 odbędzie się otwarte posiedzenie SPOŁECZNEJ RADY NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI, którego organizatorem jest Prezydium Rady pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka.

 Celem spotkania jest m.in. przedstawienie tzw. Białej Księgi, czyli rozwiązań w zakresie redukcji emisji i budowy gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Będzie też mowa m.in. o dekapitalizacji infrastruktury, wytycznych Komisji Europejskiej do derogacji i ich konsekwencji, zagrożeniu zjawiskiem carbon leakage, propozycji i kierunków dalszych działań Rady.

W posiedzeniu przewiduje się udział m.in. wicepremiera Waldemara Pawlaka, ministra środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego, minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, członków prezydium Rady prof. Krzysztof Żmijewskiego i prof. Michała Kleibera.

 Jednym z punktów dyskusji jest też omówienie realizacji programu demonstracyjnego CCS przez członków zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia oraz zaprezentowanie finansowania inwestycji CCS z funduszy UE.

Polska jest zobowiązana wdrożyć przyjęte przez Unię Europejską zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego. Jednym ze sposobów na wdrożenie tych regulacji z korzyścią dla naszej gospodarki jej uwzględnienie propozycji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Biała Księga jest realnym programem redukcji emisji stworzonym przez ekspertów Rady specjalnie dla naszego kraju i stanowi podstawowy dokument do tworzonego przez resort gospodarki Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jesteśmy przekonani, że opracowany dokument przyczyni się do wdrożenia niezbędnych w polskiej gospodarce mechanizmów promujących niskoemisyjne technologie. Przyjęcie przez rząd proponowanych przez Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji rozwiązań i ich uwzględnienie w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej a następnie zaakceptowanie tych działań przez polskie społeczeństwo daje Polsce szansę na wzrost konkurencyjności przemysłu oraz poprawę dostępu do taniej i czystej energii.

Szczegóły na temat posiedzenia Rady: http://www.rada-npre.pl/

VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 - New Energy User Friendly

16 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w „Teatrze Kamienica” przy Al. Solidarności 93 w Warszawie odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly, której organizatorem jest Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji i Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA

Celem konferencji NEUF jest przedstawienie istotnych z punktu wiedzenia polskiej gospodarki zagadnień prawnych, ekonomicznych i technicznych, które mają strategiczny wpływ na budowanie niskoemisyjnej gospodarki opartej na przyjaznych dla środowiska technologiach.

W konferencji wezmą udział m.in. Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Michał Kleiber, wiceprzewodniczący SRNPRE oraz prezes PAN, prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny SRNPRE, Tatiana Marquez Uriarte, Dyrektoriat Generalny ds. Energii Komisji Europejskiej, Philippe Castanet, prezes zarządu, EDF Polska, Henryk Majchrzak, prezes zarządu, PSE Operator, Andrzej Szymański, prezes zarządu Landis+Gyr, Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii, Michał Machlejd, prezes zarządu SPEC Stanisław Poręba, ekspert w zakresie elektroenergetyki w Ernst&Young, Janusz Ryk, dyrektor biura Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Finansów Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Krzysztof Nosal, dyrektor ds. środowiska Arizona Chemical, Kazimierz Żmuda wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Piela, partner w  Ernst&Young, prof. Tomasz Żylicz, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz wiceprzewodniczący SRNPRE. Przewidujemy także udział Radosława Dudzińskiego, wiceprezesa zarządu PGNiG.

 

Czytaj więcej...

Zasady proj. syst. stropów zespolonych z niezabezp. ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi

fracof  leonardo

Instytut Techniki Budowlanej oraz Arcelor  Mittal i CTICM (Francja) zapraszają do udziału w seminarium organizowanym w ramach Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci-Transfer of Innovation, FRACOF. Spotkanie pt. „Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi” odbędzie się 14 czerwca 2011 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie .
Seminarium adresowane jest do środowisk naukowych, projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej uczestniczących w odbiorach budynków.

 

Czytaj więcej...