logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491; ze zm.) spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w efekcie wprowadzeniem zakazu zgromadzeń, Komitet Organizacyjny XVI Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego" podjął decyzję o przełożeniu terminu  Konferencji na 26-28 października 2020 r.

Ze względu na sytuację i przekładanie imprez masowych, w szczególności imprez targowych, nowy termin Konferencji podyktowany jest dostępnością miejsc noclegowych w hotelach.