logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zmieniono formułę Konferencji SCEgeo oraz wydłużono czas jej trwania. Odbędzie  się ona 2-10 czerwca 2020 r. Składać się będzie wyłącznie z sesji plakatowych z możliwością dyskusji w formie komentarzy.  Udział w konferencji (przeglądanie i komentowanie posterów) możliwy będzie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie www.scegeo.utp.edu.pl, a rejestracja możliwa będzie przez cały czas trwania Konferencji SCEgeo. Konferencja SCEgeo jest bezpłatna
Organizatorami Konferencji SCEgeo są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Zarząd Główny, Sekcja Geodezji Inżynieryjnej oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział w Bydgoszczy