logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona wzmacnianiu podłoża gruntowego i fundamentowaniu budowli.

„WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2020”
Seminarium odbędzie się 5 marca 2020 r. o godz. 1015. Miejscem obrad jest Sala „A” (III p.),
w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

 

Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona wzmacnianiu podłoża gruntowego i fundamentowaniu budowli. Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz przykłady awarii i wynikające z nich wnioski. Nie zabraknie tradycyjnego bukietu kwiatów Krzysztofa Grzegorzewicza, tym razem kolorowych.

Komunikat i karta zgłoszenia

Seminaria Geotechniczne