logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

2 – 4 czerwca br. odbędzie się w Bydgoszczy XXVIII Konferencja Naukowo -Techniczna – GEODEZJA, BUDOWNICTWO I GEOINFORMACJA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU, zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, pod patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Konferencja stanowi kontynuację cyklicznych spotkań naukowców i praktyków oraz osób uczących geodezji na uczelniach technicznych. Jest ukierunkowana na wymianę doświadczeń naukowych, dydaktycznych i praktycznych oraz integrację środowiska naukowego działającego na styku geodezji, kartografii, systemów informacji przestrzennej, budownictwa, inżynierii środowiska, architektury i planowania przestrzennego.

Tematem przewodnim spotkania będzie:  aktualna rola geodezji i geoinformacji w projektowaniu, realizacji, zarządzaniu oraz monitoringu obiektów i konstrukcji budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Podczas obrad omówione zostaną:

  • systemy informacji przestrzennej (projektowanie, wdrażanie i zastosowanie) na potrzeby zrównoważonego rozwoju;
  • prawne i praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego;
  • technologia BIM;
  • monitoring oraz systemy kontrolne i pomiarowe w zagadnieniach inżynierskich, w tym m.in.: techniki satelitarne; laserowe i fotogrametryczne; analiza i interpretacja wyników pomiarów; zastosowanie metod informatycznych;
  • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • zagadnienia zrównoważonego rozwoju w działalności inżynierskiej;
  • budownictwo komunikacyjne i kubaturowe;
  • sieci i instalacje.

Więcej na www.scegeo.utp.edu.pl