logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały Budowlane 01/2013

NUMER 01/2013

Materiały Budowlane 01/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

ISOVER Super-Vent Plus (reklama)
XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
Topolit Bitumenfix Zaprawy techniczne (reklama)

TEMAT WYDANIA – Efektywność energetyczna w budownictwie

K. Żmijewski - Domy niemal zeroenergetyczne ... 4
VELUX (reklama) A. Weglarz - Wpływ dyrektyw UE w sprawie ektywności energetycznej na budownictwo w Polsce ... 10
M. Zając - Systemy stropów aktywowanych termicznie REHAU ... 13
Koncepcja rozwiązań PAROC ... 14
M. Robakiewicz - Audyty efektywnosci energetycznej ... 16
A. Panek, J. Żurawski - Analiza nowych warunków technicznych w zakresie wymagań energetycznych ... 20
ROCKWOOL izolacja przegród z dopłatą NFOŚiGW ... 24
K. Witczak - Nakłady na energooszczędność prowadzące do minimalnych wymagań wg Dyrektywy 2010/31/UE ... 26
M. Dreger - Energooszczędne budynki a finanse publiczne ... 29
Budimex Danwood oferuje atrakcyjne energooszczędne domy drewniane ... 31
D. Koc - Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczednych z programem "Efektywne wykorzystanie energii" ... 32
E. Kosmala, F. Delcuve - Co-heating test czyli czas naprawdę zaoszczędzić energię ... 37
H. Kwapisz - Opłacalność wznoszenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii ... 40
P. Szymański - Materiały murowe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym ... 42
K. Wisniewska - Wykorzystajmy duńskie doświadczenia ze stosowania energii odnawialnej ... 44
J. Żurawski - Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku ... 45
S. Czernik - System Atlas ROKER G uniwersalne rozwiązanie do ocieplania stropów ... 49
A. Wiszniewski - Technologie mikrotrigeneracji w rozproszonych źródłach energii ... 52
Co decyduje o jakości styropianu? ... 57
B. Orlilk-Kożdoń, T. Steidl - Diagnostyka izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Katalog przegród budowlanych ... 58
R. Geryło - Metodyka oceny izolacyjnosci cieplnej przeszklonych przekryć dachowych ... 62
Efektywna energetycznie stolarka okiena. Wyniki konkursu Top Ten 2012 ... 65

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

R. Drochytka, L. Mészárosová - Możliwości zastosowania betonu komórkowego jakomateriału izolujacego przed wysoką temperaturą ... 66

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

D. Bekierski, A. Michalik, S. Wall - Ekologiczne kryteria oznakowania wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego ... 68

EUROKODY W PRAKTYCE

G. Wandzik - Projektowanie ściskanych elementów żelbetowych wg Eurokodu 2 - kryterium smukłości i długość efektywna ... 72

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. Ajdukiewicz - „Zielony beton” w konstrukcjach - aspekty projektowe i przykłady ... 76
Finał XVI edycji konkursu „Polski cement w architekturze” ... 80
Nie tylko mosty - wywiad z Markiem Wazowskim, Prezesem Zarządu Grupy KPRM ... 82

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje ... 84

KONFERENCJE

E. Kowałko - Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii ... 86
D. Matynia - Stowarzyszenie Producentów Betonów popularyzuje prefabrykaty betonowe oraz ABK na Politechnice Krakowskiej i Białostockiej ... 87
Prof. Jerzy Ziółko doktorem honoris causa UTP ... 92
J. Molenda - Przemysł Szklarski 2012 ... 94

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w listopadzie 2012 roku ... 95
D. matynia - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2012 roku ... 98
Zmiana cen materiałów budowlanych w grudniu 2012 r. ... 99

Wspomnienie o docencie Jerzym Olejarzu ... 100

JRS: CANASTOL - woda pod kontrolą (reklama) ... 101 Prenumerata dla uczelni wyższych ... 102
Prenumerata dla szkół średnich ... 104
FAKRO produkty na medal (reklama) SOLBET łatwo, szybko, pewnie (reklama)