logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 10/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" (www.mnisw.gov.pl).

SCHOMBURG concret(e)ne rozwiązania concret(e)nych problemów (reklama)
Stowarzyszenie Producentów Cementu PC PEWNY CEMENT (reklama)
XXIX Ogólnopolska Konferencja "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - Beskidy - Gliwice 2014" . . . 2

TEMAT WYDANIA – Spoiwa mineralne i kruszywa budowlane

K. MrówczyńskiRynek spoiw mineralnych i perspektywy rozwoju . . . 3
M. Niziurska, M. WieczorekBadania reakcji na ogień - klasyfikacja wyrobów gipsowych i innych materiałów budowlanych . . . 5
T. Rybarczyk Przegląd wyrobów SOLBET produkowanych na bazie cementu i wapna . . . 6
Płyty gipsowo-kartonowe firmy RIGIPS . . . 8
A. Duszyński, W. Jasiński, A. Pryga-SzulcOdporność na polerowanie (PSV) kruszyw i właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych jako element bezpieczeństwa na drogach . . . 10
KRUSZYWA POLSKIE SA Producent kruszyw mineralnych i bazaltowych (reklama)
K. Knapik, J. BzówkaBadanie wytrzymałości mieszanek gruntowo-spoiwowych zawierających popioły lotne . . . 14
H. Garbalińska, J. StrzałkowskiZawilgocenie kruszywa lekkiego a parametry cieplne i wytrzymałościowe wybranych kompozytów betonowych . . . 16
RETTENMAIER POLSKA Canastol - woda pod kontrolą (reklama)
A. Duszyński, W. Jasiński, A. Pryga-SzulcWpływ kruszywa grubego na właściwości betonu w budownictwie komunikacyjnym . . . 20
Wydawnictwo SIGMA-NOT Prenumerata 2014

DOMIESZKI I DODATKI DO BETONU

P. Łukowski, D. Wiliński Współczesne domieszki napowietrzające do betonu . . . 24
K. Pogan RE-CON ZERO innowacyjny produkt do odzyskiwania niewykorzystanej mieszkanki betonowej . . . 26
MAPEI Domeszki do betonu (reklama)
G. L. Golewski Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych . . . 28
M. OleksikSystem powierzchniowej ochrony prefabrykowanych wyrobów betonowych . . . 31
P. Iwaniuk, J. Krassowska, A. Łapko – Wzmacnianie stref ścinania belek żelbetowych z lokalnym zastosowaniem włókien stalowych . . . 32
Ł. Mrozik, A. Karczmarek, M. Doering, P. Socha Dodatki mineralne w produkcji wibroprasowanych elementów betonowych . . . 35

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

A. Piekarczuk, E. SzewczakBadania obliczeniowe w świetle Rozporządzenia Europejskiego CPR 305/2011 . . . 37

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

S. S. Ravichandran, R. E. Klingner Rama stalowa wypełniona murem z autoklawizowanego betonu komórkowego . . . 40

PRAKTYKA BUDOWLANA

J. Malesza, Cz. Miedziałowski, M. Malesza Badanie konstrukcji szkieletowego budynku drewnianego w skali naturalnej . . . 42
Mamy duży potencjał i nowoczesne zaplecze badawcze – wywiad ze Zbigniewem Karpińskim i Mateuszem Werykiem z CTO . . . 46
W. Terlikowski Wymagania techniczne w rewitalizacji zabytkowych budynków w świetle zasad zrównoważonego rozwoju . . . 48
A. Pogorzeliski, J. Sieczkowski Dobrowolność czy obligatoryjność stosowania Polskich Norm . . . 51
STALPORODUKT SA Bariery drogowe StalPro Rail (reklama)
M. Gadomska, J. Gadomski Trwałość reperów w aspekcie długookresowych pomiarów przemieszczeń obiektów . . . 54
R. Tews, A. Lachiewicz-ZłotowskaPłyty stropowe zespolone stalowo-betonowe. Wymiarowanie wg PN-EN 1994-1-1  . . . 56

INNOWACJE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

P. MiecznikowskiBIM – wybór czy konieczność? . . . 59

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje . . . 60

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

J. Kozłowski Prawa i obowiązki właścicieli oraz zarządców związane z utrzymaniem obiektów budowlanych . . . 62

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w sierpniu 2013 r. . . . 65
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. . . . 68
RETTENMAIER POLSKA Arbocel + Alnasil (reklama)
Zmiana cen materiałów budowlanych w sierpniu 2013 roku . . . 69
Nowa siedziba firmy Layher . . . 70
LAYHER System rusztowań (reklama)
K. WiśniewskaDRUTEX zwiększa sprzedaż i stawia na rozwój . . . 72
D. MatyniaUroczyste otwarcie nowej linii sufitów podwieszanych Rockfon . . . 73
Forum Rusztowania - Bełchatów 2013 . . . 74

PRAWO W BUDOWNICTWIE

P. FiksZabezpieczenie płatności za roboty budowlane na gruncie prawa cywilnego i nowych zasad podatkowych . . . 76
RETTENMAIER POLSKA Arbocel CE (reklama)

FAKRO Okna dachowe, które wyprzedzają przyszłość (reklama)
FLAGOWE PAPY ICOPAL Polbit Extra TOP (reklama)