logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 03/2018

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - ZCB Owczary (reklama)
Okładka II - Icopal (reklama)
Okładka III - Dorner Electronic (reklama)
Okładka IV - Tytan (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

K. Żółtowski, P. Kalitowski, P. Żółtowski – Estakada E2 – kluczowy obiekt Obwodnicy Wałcza / The E2 overpass – crucial structure of Walcz’s bypass ... 12
cytuj/citation: Żółtowski Krzysztof, Przemysław Kalitowski, Piotr Żółtowski. 2018. "Estakada E2 – kluczowy obiekt Obwodnicy Wałcza". Materiały Budowlane 547 (3): 12-14. DOI: 10.15199/33.2018.03.03

M. Wasilewska – Laboratoryjne metody oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych / Laboratory methods for evaluation of skid resistance of road pavements ... 16
cytuj/citation: Wasilewska Marta. 2018. "Laboratoryjne metody oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych". Materiały Budowlane 547 (3): 16-17. DOI: 10.15199/33.2018.03.04

D. Małaszkiewicz, M. Świentochowski – Reaktywność alkaliczna kruszyw ze złóż polodowcowych / Alkali-aggregate reactivity of aggregates from post-glacial deposits ... 18
cytuj/citation: Małaszkiewicz Dorota, Marcin Świentochowski. 2018. "Reaktywność alkaliczna kruszyw ze złóż polodowcowych". Materiały Budowlane 547 3): 18-19. DOI: 10.15199/33.2018.03.05

A. Plewa – Wpływ lepiszczy modyfikowanych na właściwości techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych / Influence of modified binders on the technical properties of asphalt mixtures  ... 20
cytuj/citation: Plewa Andrzej. 2018. "Wpływ lepiszczy modyfikowanych na właściwości techniczne mieszanek mineralno-asfaltowych". Materiały Budowlane 547 (3): 20-21. DOI: 10.15199/33.2018.03.06

W. Gardziejczyk, P. Gierasimiuk – Ocena współczynnika tarcia nawierzchni betonowych w warunkach laboratoryjnych / Evaluation of coefficient of friction of the cement concrete pavement in laboratory conditions ... 22
cytuj/citation: Gardziejczyk Władysław , Paweł Gierasimiuk. 2018. "Ocena współczynnika tarcia nawierzchni betonowych w warunkach laboratoryjnych". Materiały Budowlane 547 (3): 22-23. DOI: 10.15199/33.2018.03.07

K. Zabielska-Adamska, M. Konopko – Wykorzystanie georadaru w ocenie podłoża gruntowego / Application of ground penetrating radar to subsoil assessment ... 24
cytuj/citation: autor. 2018. "Wykorzystanie georadaru w ocenie podłoża gruntowego". Materiały Budowlane 547 (3): 24-25. DOI: 10.15199/33.2018.03.08

W. Gosk – Lekka płyta dynamiczna – fakty o module Evd podłoża / Light FallingWeight Deflectometer – facts about the Evd subsoil modulus ... 26
cytuj/citation: Gosk Wojciech. 2018. "Lekka płyta dynamiczna – fakty o module Evd podłoża". Materiały Budowlane 547 (3): 26-27. DOI: 10.15199/33.2018.03.09

R. Ziółkowski – Nowoczesne techniki pomiarów parametrów ruchu drogowego / Modern techniques utilized in traffic data collection ... 28
cytuj/citation: Ziółkowski Robert. 2018. "Nowoczesne techniki pomiarów parametrów ruchu drogowego". Materiały Budowlane 547 (3): 28-29. DOI: 10.15199/33.2018.03.10

J. Bohatkiewicz – Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym – kryteria wyboru / Modern techniques utilized in traffic data collection  ... 30
cytuj/citation: Bohatewicz Janusz. 2018. "Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym – kryteria wyboru". Materiały Budowlane 547 (3): 30-31. DOI: 10.15199/33.2018.03.11

M. Motylewicz, W. Gardziejczyk – Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych / Traffic noise levels in the vicinity of road intersections  ... 32
cytuj/citation: Motylewicz Marek, Władysław Gardziejczyk. 2018. "Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych". Materiały Budowlane 547 (3): 32-33. DOI: 10.15199/33.2018.03.12

E. Ołdakowska – Problemy dotyczące ustalania kosztów eksploatacji dróg / Problems related with determination of road operation costs ... 34
cytuj/citation: Ołdakowska Ewa. 2018. "Problemy dotyczące ustalania kosztów eksploatacji dróg". Materiały Budowlane 547 (3): 34-35. DOI: 10.15199/33.2018.03.13

T. Błaszczyński, W. Sokołowski – Renowacja Domu Wdowiego w Żaganiu / Renovation of the Widow House in Zagan ... 38
cytuj/citation: Błaszczyński Tomasz, Wojciech Sokołowski. 2018. "Renowacja Domu Wdowiego w Żaganiu". Materiały Budowlane 547 (3): 38-39. DOI: 10.15199/33.2018.03.14

P. Błażejewski – Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych / The development of measuring technology in inventory works ... 40
cytuj/citation: Błażejewski Paweł. 2018. "Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych". Materiały Budowlane 547 (3): 40-41. DOI: 10.15199/33.2018.03.15

W. Drozd – Współcześnie stosowane metody osuszania murów / Contemporary methods of drying wall ... 42
cytuj/citation: Drozd Wojciech. 2018. "Współcześnie stosowane metody osuszania murów". Materiały Budowlane 547 (3): 42-43. DOI: 10.15199/33.2018.03.16

E. Grochowska, J. Kaliszuk – Renowacja drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych / Renovation of timber floors using composite floor slabs ... 44
cytuj/citation: Grochowska Elżbieta, Joanna Kaliszuk. 2018. " Renowacja drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych". Materiały Budowlane 547 (3): 44-45. DOI: 10.15199/33.2018.03.17

L. Grzegorczyk, T. Błaszczyński – Ekomiasto – scenariusze rozwoju / Eco-city – screenplays of the development / Eco-city – screenplays of the development ... 46
cytuj/citation: Grzegorczyk Lidia, Tomasz Błaszczyński. 2018. "Ekomiasto – scenariusze rozwoju". Materiały Budowlane 547 (3): 46-47. DOI: 10.15199/33.2018.03.18

A. Hoła, Ł. Sadowski, J. Szymanowski – Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego / Athreat to the construction disaster of a 120-year-old residential building ... 48
cytuj/citation: Hoła Anna, Łukasz Sadowski, Jacek Szymanowski. 2018. "Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego". Materiały Budowlane 547 (3): 48-50. DOI: 10.15199/33.2018.03.19

A. Juszczyk – Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej / The problems of revitalization of the historical railway bridge of a cantilever structure ... 51
cytuj/citation: Juszczyk Artur. 2018. "Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej". Materiały Budowlane 547 (3): 51-52. DOI: 10.15199/33.2018.03.20

J. Korentz – Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych / Example of technical condition assessment of a post-tensioned reinforced concrete roof beams ... 53
cytuj/citation: Korentz Jacek. 2018. "Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych". Materiały Budowlane 547 (3): 53-54. DOI: 10.15199/33.2018.03.21

B. Ksit, K. Tabiś – Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji / Reliable diagnostics of building moisture guarantee hydro-revitalizing durability ... 55
cytuj/citation: Ksit Barbara, Krzysztof Tabiś. 2018. "Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji". Materiały Budowlane 547 (3): 55-56. DOI: 10.15199/33.2018.03.22

B. Nowogońska – Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych / Effect of protective work on the useful properties of unimated buildings ... 57
cytuj/citation: Nowogońska Beata. 2018. "Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych". Materiały Budowlane 547 (3): 57-58. DOI: 10.15199/33.2018.03.23

A. Sobotka, J. Sagan, M. Gicala – Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju / The concept of renovation processes assessment taking into account the requirements of sustainable development ... 59
cytuj/citation: Sobotka Anna, Joanna Sagan, Magdalena Gicala. 2018. "Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju". Materiały Budowlane 547 (3): 59-61. DOI: 10.15199/33.2018.03.24

G. Śladowski – Modele sieciowe o strukturze niezdeterminowanej pomocne w planowaniu rewaloryzacji obiektów zabytkowych / The network models featuring an undetermined structure helpful in the planning of the renovation of historical buildings ... 62
cytuj/citation: Śladowski Grzegorz. 2018. "Modele sieciowe o strukturze niezdeterminowanej pomocne w planowaniu rewaloryzacji obiektów zabytkowych". Materiały Budowlane 547 (3): 62-63. DOI: 10.15199/33.2018.03.25

S. Łotysz – Rzeczoznawcy budowlani w sporze o lokalizację pierwszej polskiej fabryki penicyliny / Building appraisers in the dispute over the location of Poland’s first penicillin plant ... 64
cytuj/citation: Łotysz Sławomir. 2018. "Rzeczoznawcy budowlani w sporze o lokalizację pierwszej polskiej fabryki penicyliny". Materiały Budowlane 547 (115): 64-65. DOI: 10.15199/33.2018.03.26

T. Błaszczyński, B. Klimaszewski – Iniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych.Wodoszczelność iniekcji gruntowych / Ground injections in the revitalisation of listed objects. The waterproofness of ground injections ... 66
cytuj/citation: Błaszczyński Tomasz, Bogumił Klimaszewski. 2018. "Iniekcje gruntowe w rewitalizacji obiektów zabytkowych.Wodoszczelność iniekcji gruntowych". Materiały Budowlane 547 (3): 66-67. DOI: 10.15199/33.2018.03.27

T. Błaszczyński, B. Klimaszewski – Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wodę gruntową / Evaluation criteria influences of ground injections on the ground and ground water ... 68
cytuj/citation: Błaszczyński Tomasz, Bogumił Klimaszewski. 2018. "Kryteria oceny oddziaływania iniekcji gruntowych na grunt oraz wodę gruntową". Materiały Budowlane 547 (3): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.03.28

M. Kadela, B. Babiak – Pianobeton w budownictwie komunikacyjnym / Foamed concrete in road construction ... 80
cytuj/citation: Kadela Marta, Bogdan Babiak. 2018. "Pianobeton w budownictwie komunikacyjnym". Materiały Budowlane 547 (3): 80-81. DOI: 10.15199/33.2018.03.32

 

TEMAT WYDANIA – Budownictwo infrastrukturalne

K. MrówczyńskiZbliża się druga fala boomu inwestycyjnego w drogownictwie ... 2
cytuj: Mrówczyński Krzysztof. 2018. "Zbliża się druga fala boomu inwestycyjnego w drogownictwie". Materiały Budowlane 547 (3): 2-4. DOI: 10.15199/33.2018.03.01

Titan Polska (reklama)

P. RychlewskiWzmacnianie podłoża gruntowego pod inwestycje infrastrukturalne ... 6
cytuj: Rychlewski Piotr. 2018. "Wzmacnianie podłoża gruntowego pod inwestycje infrastrukturalne". Materiały Budowlane 547 (3): 6-8. DOI: 10.15199/33.2018.03.02

Piletest (reklama)

Wzmacnianie podłoża w technologii Trenchmix® ... 9
Innowacyjne technologie sposobem na niedobór kadry wykonawczej – rozmowa z Grzegorzem Stefanowiczem z PPMD KRUSZBET S.A. ... 10

PPMD Kruszbet (Reklama)

Stalprodukt (reklama)

Thermoflat System (reklama)

RENOWACJA BUDYNKÓW I MODERNIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH

M. GareckiZnaczenie diagnostyki przy renowacji zawilgoconych obiektów ... 36

Painpol (reklama)

Aquapol (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

P. Gębarowski, P. S. RomanowskiZbrojenie rozproszone w ABK ... 73
cytuj: Gębarowski Piotr, Piotr S. Romanowski. 2018. "Zbrojenie rozproszone w ABK". Materiały Budowlane 547 (3): 73-74. DOI: 10.15199/33.2018.03.29

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

T. Chyła, G.AdamczewskiRola BIM w prefabrykacji oraz podczas procesu inwestycyjnego ... 75
cytuj: Chyła Tomasz, Grzegorz Adamczewski. 2018. "Rola BIM w prefabrykacji oraz podczas procesu inwestycyjnego". Materiały Budowlane 547 (3): 75-77. DOI: 10.15199/33.2018.03.30

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaDefinicja dachu wentylowanego ... 78
cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. "Definicja dachu wentylowanego". Materiały Budowlane 547 (3): 78-79. DOI: 10.15199/33.2018.03.31

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. PiaseckiZrównoważone budownictwo w pracach normalizacyjnych CENi ISO w 2017 roku ... 82
cytuj: Piasecki Michał. 2018. "Zrównoważone budownictwo w pracach normalizacyjnych CENi ISO w 2017 roku". Materiały Budowlane 547 (3): 82-83. DOI: 10.15199/33.2018.03.33

BIM W BUDOWNICTWIE

K. StolarskiOpen BIM kompatybilny z prawem ... 84
cytuj: Stolarski Kamil. 2018. "Open BIM kompatybilny z prawem". Materiały Budowlane 547 (3): 84-85. DOI: 10.15199/33.2018.03.34

TARGI, SEMINARIA 89

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2018 roku ... 94
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. "Produkcja materiałów budowlanych w styczniu 2018 roku ". Materiały Budowlane 547 (3): 94-95. DOI: 10.15199/33.2018.03.35

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku ... 96
cytuj: Kobylarz Jan. 2018. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2018 roku". Materiały Budowlane 547 (3): 96-97. DOI: 10.15199/33.2018.03.36

M. Mysior-Syczuk Zmiana cen materiałów dla budownictwa w styczniu 2018 roku ... 97