logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - EPSTAL (reklama)
Okładka II - ASTRA (reklama)
Okładka III - BETARD (reklama)
Okładka IV - ICAAC 2023 (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

K. Kaczorek - Chrobak, A. Kolbrecki, M. KuźniaThermal insulation products – the propensity to undergo continuous smouldering / Materiały termoizolacyjne – podatność na przechodzenie w proces ciągłego tlenia  ... 1-5
cytuj/citation: Katarzyna Kaczorek-Chrobak, Andrzej Kolbrecki, Monika Kuźnia. 2022. Thermal insulation products – the propensity to undergo continuous smouldering. Materiały Budowlane 604 (12): 1-5. DOI: 10.15199/33.2022.12.01

O. Kopyłow, K. Schabowicz – Wizualne zmiany na elewacjach wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi / Visual changes on ventilated facades with fiber-cement claddings ... 6-9
cytuj/citation: Ołeksij Kopyłow, Krzysztof Schabowicz. 2022. Wizualne zmiany na elewacjach wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi. Materiały Budowlane 604 (12): 6-9. DOI: 10.15199/33.2022.12.02

B. Ordon-BeskaBadanie zbrojenia stropów monolityczno-prefabrykowanych parkingu metodą elektromagnetyczną / Examination of reinforcement of monolithic-precast car park ceilings with the use of electromagnetic method ... 10-13
cytuj/citation: Beata Ordon-Beska. 2022. Badanie zbrojenia stropów monolityczno-prefabrykowanych parkingu metodą elektromagnetyczną. Materiały Budowlane 604 (12): 10-13. DOI: 10.15199/33.2022.12.03

M. Kozłowski, D. WasikWpływ lokalnego wzmocnienia na nośność pokrytyczną szkła laminowanego mocowanego punktowo / Effect of local reinforcement on the post-breakage load capacity of point-fixed laminated glass ... 14-16
cytuj/citation: Marcin Kozłowski, Dominik Wasik. 2022. Wpływ lokalnego wzmocnienia na nośność pokrytyczną szkła laminowanego mocowanego punktowo. Materiały Budowlane 604 (12): 14-16. DOI: 10.15199/33.2022.12.04

A. Bogusławska, D. BrzezińskaPrzepływ powietrza w przestrzeni klatki schodowej w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego / The air flow through the staircase depending on the outside air temperature ... 17-21
cytuj/citation: Arleta Bogusławska, Dorota Brzezińska. 2022. Przepływ powietrza w przestrzeni klatki schodowej w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego. Materiały Budowlane 604 (12): 17-21. DOI: 10.15199/33.2022.12.05

K. Kubicki, K. Wojsyk – Zasady bezpiecznego i ekonomicznego projektowania oraz wykonywania konstrukcji spawanych / Principles of safe and economical design and assembly of welded structures ... 22-25
cytuj/citation: Krzysztof Kubicki, Kwiryn Wojsyk. 2022. Zasady bezpiecznego i ekonomicznego projektowania oraz wykonywania konstrukcji spawanych. Materiały Budowlane 604 (12): 22-25. DOI: 10.15199/33.2022.12.06

W. Brachaczek, A. ChlebośPorównanie wybranych metod pomiaru wilgotności masowej murów / Comparison of selected methods of mass moisture measurement in walls ... 26-29
cytuj/citation: Wacław Brachaczek, Adam Chleboś. 2022. Porównanie wybranych metod pomiaru wilgotności masowej murów. Materiały Budowlane 604 (12): 26-29. DOI: 10.15199/33.2022.12.07

Sz. Skibicki, A. Zieliński, M. Kaszyńska, A. S. NowakAnaliza sztywności połączenia segmentów stalowych barier tymczasowych do separacji ruchu / Connection stiffness analysis of steel temporary barrier segments for traffic safety system ... 30-34
cytuj/citation: Szymon Skibicki, Adam Zieliński, Maria Kaszyńska, Andrzej S. Nowak. 2022. Analiza sztywności połączenia segmentów stalowych barier tymczasowych do separacji ruchu. Materiały Budowlane 604 (12): 30-34. DOI: 10.15199/33.2022.12.08

R. GąćkowskiZastosowanie integralno - kapilarnego systemu hydroizolacji do naprawy stropów świątyni Nan Tien / Application of an integral-capillary waterproofing system to repair the ceilings of the Nan Tien Temple ... 35-37
cytuj/citation: Roman Gąćkowski. 2022. Zastosowanie integralno - kapilarnego systemu hydroizolacji do naprawy stropów świątyni Nan Tien. Materiały Budowlane 604 (12): 35-37. DOI: 10.15199/33.2022.12.09

D. Kowalski – A new Rectangle Subsections Method (RSM) for the design of a reinforced concrete T-shaped cross-section bridge girders / Nowa Metoda Podprzekrojów Prostokątnych (RSM) projektowania żelbetowych przekrojów teowych dźwigarów mostowych ... 38-41
cytuj/citation: Damian Kowalski. 2022. A new Rectangle Subsections Method (RSM) for the design of a reinforced concrete T-shaped cross-section bridge girders. Materiały Budowlane 604 (12): 38-41. DOI: 10.15199/33.2022.12.10

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

D. Adamkiewicz, E. Radziszewska-Zielina, B. SzewczykUwarunkowania formalnoprawne oceny możliwości przekształcenia terenów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe / Formal and legal conditions for assessing the possibility of transforming post-industrial areas into housing purposes ... 42-45
cytuj/citation: Dagmara Adamkiewicz, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Bartłomiej Szewczyk. 2022. Uwarunkowania formalnoprawne oceny możliwości przekształcenia terenów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe. Materiały Budowlane 604 (12): 42-45. DOI: 10.15199/33.2022.12.11

R. Bucoń, A. Czarnigowska – Model optymalizacyjny wspomagający długoterminowe utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych / An optimization model to support long-term maintenance of multifamily residential buildings  ... 46-49
cytuj/citation: Robert Bucoń, Agata Czarnigowska. 2022. Model optymalizacyjny wspomagający długoterminowe utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Materiały Budowlane 604 (12): 46-49. DOI: 10.15199/33.2022.12.12

M. Ulewicz, J. A. Pawłowicz – Wykorzystanie skaningu laserowego 3D do inwentaryzacji materiałów w obiektach przeznaczonych do rozbiórki / The use of 3D laser scanning for the inventory of materials in objects intended for the demolition ... 50-52
cytuj/citation: Małgorzata Ulewicz, Joanna A. Pawłowicz. 2022. Wykorzystanie skaningu laserowego 3D do inwentaryzacji materiałów w obiektach przeznaczonych do rozbiórki. Materiały Budowlane 604 (12): 50-52. DOI: 10.15199/33.2022.12.13

J. Pasławski, K. Włoch-SurówkaBudownictwo modułowe jako możliwość elastycznego dostosowania do wymagań użytkownika na wybranych przykładach / Modular construction as a possibility of flexible adaptation to the user's requirements ... 53-55
cytuj/citation: Jerzy Pasławski, Kamila Włoch-Surówka. 2022. Budownictwo modułowe jako możliwość elastycznego dostosowania do wymagań użytkownika na wybranych przykładach. Materiały Budowlane 604 (12): 53-55. DOI: 10.15199/33.2022.12.14

M. Rogalska, Z. HejduckiZastosowanie metody sprzężeń czasowych TCM 1 w harmonogramowaniu robót budowlanych / Application of the TCM 1 time coupling method in construction works scheduling ... 56-58
cytuj/citation: Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki. 2022. Zastosowanie metody sprzężeń czasowych TCM 1 w harmonogramowaniu robót budowlanych. Materiały Budowlane 604 (12): 56-58. DOI: 10.15199/33.2022.12.15

A. Dziadosz, M. RejmentKontyngencja czasu realizacji i kosztu przedsięwzięć budowlanych jako sposób zabezpieczenia na skutek wystąpienia opóźnień / Time and cost contingency of construction projects as a method of securing due to delays ... 59-61
cytuj/citation: Agnieszka Dziadosz, Mariusz Rejment. 2022. Kontyngencja czasu realizacji i kosztu przedsięwzięć budowlanych jako sposób zabezpieczenia na skutek wystąpienia opóźnień. Materiały Budowlane 604 (12): 59-61. DOI: 10.15199/33.2022.12.16

A. Czarnigowska, R. Bucoń, J. GieratProblemy wielokryterialnego wyboru „zielonych” rozwiązań budowlanych na przykładzie dachu domu szkieletowego / Problems of multicriteria selection of „green” building solutions on the example of a roof for a timber frame house ... 62-66
cytuj/citation: Agata Czarnigowska, Robert Bucoń, Jakub Gierat. 2022. Problemy wielokryterialnego wyboru „zielonych” rozwiązań budowlanych na przykładzie dachu domu szkieletowego. Materiały Budowlane 604 (12): 62-66. DOI: 10.15199/33.2022.12.17

Ł. Majkowski, J. PasławskiFlexible Formwork Flow 4.0 – usprawnienie modelu zarządzania deskowaniami na budowie w myśl zasad Przemysłu 4.0 / Flexible Formwork Flow 4.0 – improvement of formwork management on site in accordance with the principles of Industry 4.0 ... 67-72
cytuj/citation: Łukasz Majkowski, Jerzy Pasławski. 2022. Flexible Formwork Flow 4.0 – usprawnienie modelu zarządzania deskowaniami na budowie w myśl zasad Przemysłu 4.0. Materiały Budowlane 604 (12): 67-72. DOI: 10.15199/33.2022.12.18

Ł. RzepeckiMetoda redukcji przestojów w pracy brygad realizujących przedsięwzięcia budowlane / Method for reducing gaps in the crews' work executing construction projects ... 73-75
cytuj/citation: Łukasz Rzepecki. 2022. Metoda redukcji przestojów w pracy brygad realizujących przedsięwzięcia budowlane. Materiały Budowlane 604 (12): 73-75. DOI: 10.15199/33.2022.12.19

M. GajzlerTrafność oszacowań kosztorysowych w dynamicznych warunkach rynkowych / Accuracy of cost estimates in dynamic market conditions ... 76-78
cytuj/citation: Marcin Gajzler. 2022. Trafność oszacowań kosztorysowych w dynamicznych warunkach rynkowych. Materiały Budowlane 604 (12): 76-78. DOI: 10.15199/33.2022.12.20

J. Harasymiuk, E. Szafranko, K. WalentynowiczPonowna ocena oddziaływania inwestycji budowlanej na środowisko / Environmental impact re-assessment of construction project ... 79-81
cytuj/citation: Jolanta Harasymiuk, Elżbieta Szafranko, Kaja Walentynowicz. 2022. Ponowna ocena oddziaływania inwestycji budowlanej na środowisko. Materiały Budowlane 604 (12): 79-81. DOI: 10.15199/33.2022.12.21

N. BrychtOcena realizacji dróg samorządowych w technologii betonowej i asfaltowej na podstawie analizy SWOT / Evaluation of the implementation of local government roads in concrete and asphalt technology based on SWOT analysis ... 82-84
cytuj/citation: Natalia Brycht. 2022. Ocena realizacji dróg samorządowych w technologii betonowej i asfaltowej na podstawie analizy SWOT. Materiały Budowlane 604 (12): 82-84. DOI: 10.15199/33.2022.12.22

M. Kośmieja, J. PasławskiKoszty zanieczyszczenia środowiska na drogach ekspresowych / Environmental pollution costs on expressways ... 85-87
cytuj/citation: Maria Kośmieja, Jerzy Pasławski. 2022. Koszty zanieczyszczenia środowiska na drogach ekspresowych. Materiały Budowlane 604 (12): 85-87. DOI: 10.15199/33.2022.12.23

A. Tabrizikahou, P. NowotarskiAnalysis of problems and barriers in construction sites processes / Analiza problemów i barier w procesach zachodzących na placach budów ... 88-91
cytuj/citation: Alireza Tabrizikahou, Piotr Nowotarski. 2022. Analysis of problems and barriers in construction sites processes. Materiały Budowlane 604 (12): 88-91. DOI: 10.15199/33.2022.12.24

A. Krawczyńska-Piechna, K. Budek-WiśniewskaKompleksowe podejście do prognozowania i ograniczania poziomu ryzyka w podejmowaniu zamówień na roboty w budownictwie drogowym / A comprehensive approach to risk assessment and mitigation in taking orders for road construction works ... 92-97
cytuj/citation: Anna Krawczyńska-Piechna, Katarzyna Budek-Wiśniewska. 2022. Kompleksowe podejście do prognozowania i ograniczania poziomu ryzyka w podejmowaniu zamówień na roboty w budownictwie drogowym. Materiały Budowlane 604 (12): 92-97. DOI: 10.15199/33.2022.12.25

M. JuszczykKoszty ogólne zarządu – przegląd metod określania wartości roszczeń wykonawców z tytułu opóźnień / Head office overheads – overview of contractors’ claims estimation methods due to delays ... 98-100
cytuj/citation: Michał Juszczyk. 2022. Koszty ogólne zarządu – przegląd metod określania wartości roszczeń wykonawców z tytułu opóźnień. Materiały Budowlane 604 (12): 98-100. DOI: 10.15199/33.2022.12.26

M. Gajzler – Utrzymanie predykcyjne w budownictwie – szanse i bariery implementacji / Predictive maintenance in construction industry – opportunities and barriers of implementation  ... 101-103
cytuj/citation: Marcin Gajzler. 2022. Utrzymanie predykcyjne w budownictwie – szanse i bariery implementacji. Materiały Budowlane 604 (12): 101-103. DOI: 10.15199/33.2022.12.27

P. Nowotarski – Certyfikacja systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych / Certification of quality management systems in construction companies   ... 104-106
cytuj/citation: Piotr Nowotarski. 2022. Certyfikacja systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały Budowlane 604 (12): 104-106. DOI: 10.15199/33.2022.12.28

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

R. StachniewiczInspekcje termograficzne jako część procesu termomodernizacji / Thermographic inspections as part of the thermomodernization process ... 107-110
cytuj/citation: Robert Stachniewicz. 2022. Inspekcje termograficzne jako część procesu termomodernizacji. Materiały Budowlane 604 (12): 107-110. DOI: 10.15199/33.2022.12.29

J. Domski, I. DomskaWpływ wymiarów próbki na wartość naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu styropianu / EPS Influence of sample dimensions on the value of compressive stress at 10% deformation of EPS polystyrene ... 111-114
cytuj/citation: Jacek Domski, Irena Domska. 2022. Wpływ wymiarów próbki na wartość naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu styropianu. Materiały Budowlane 604 (12): 111-114. DOI: 10.15199/33.2022.12.30

J. Grzybowska-Pietras, A. Juzwa, N. ByrdyAnaliza zazielenienia powierzchni skarp przy użyciu innowacyjnych biowłóknin jako jeden z aspektów zabezpieczenia przeciwerozyjnego / Analysis of the greening of the slope surface with the use of innovative bio-textiles as one of the aspects of the anti-erosion protection ... 115-118
cytuj/citation: Joanna Grzybowska-Pietras, Anna Juzwa, Natalia Byrdy. 2022. Analiza zazielenienia powierzchni skarp przy użyciu innowacyjnych biowłóknin jako jeden z aspektów zabezpieczenia przeciwerozyjnego. Materiały Budowlane 604 (12): 115-118. DOI: 10.15199/33.2022.12.31

SPOIWA MINERALNE ORAZ DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU

M. Batog, Z. Giergiczny – Wapień w składzie kompozytów cementowych / Limestone in the composition of cement composites ... 119-124
cytuj/citation: Maciej Batog, Zbigniew Giergiczny. 2022. Wapień w składzie kompozytów cementowych. Materiały Budowlane 604 (12): 119-124. DOI: 10.15199/33.2022.12.32

A. Zieliński, P. Wolka, W. ŻebrowskiWpływ dodatku metakaolinu na skurcz autogeniczny i całkowity materiałów o matrycy cementowej / Influence of metakaolin addition on autogenous and total shrinkage of cement matrix materials ... 125-130
cytuj/citation: Adam Zieliński, Paweł Wolka, Wojciech Żebrowski. 2022. Wpływ dodatku metakaolinu na skurcz autogeniczny i całkowity materiałów o matrycy cementowej. Materiały Budowlane 604 (12): 125-130. DOI: 10.15199/33.2022.12.33

B. Langier, J. Halbiniak, M. Major, I. MajorBadanie wybranych właściwości betonu z popiołem lotnym ze współspalania biomasy drzewnej i węgla kamiennego / Research of selected properties of concrete with fly ash obtained from the co-combustion of wood biomass with hard coal ... 131-135
cytuj/citation: Bogdan Langier, Jacek Halbiniak, Maciej Major, Izabela Major. 2022. Badanie wybranych właściwości betonu z popiołem lotnym ze współspalania biomasy drzewnej i węgla kamiennego. Materiały Budowlane 604 (12): 131-135. DOI: 10.15199/33.2022.12.34

I. Adamczyk, J. Kalinowski, M. MajorOcena efektywności tłumienia drgań przez recyklingową mieszankę kompozytową / Assessment of the vibrations damping efficiency by a recycled composite mixture ... 136-140
cytuj/citation: Izabela Adamczyk, Jarosław Kalinowski, Maciej Major. 2022. Ocena efektywności tłumienia drgań przez recyklingową mieszankę kompozytową. Materiały Budowlane 604 (12): 136-140. DOI: 10.15199/33.2022.12.35

MASTER BUILDERS SOLUTIONS (reklama)

Nowoczesność na polskich drogach – nawierzchnie betonowe ... 142

SOLETANCHE (reklama)

CEMENT I BETON W ZRÓWNOWAŻONYM BUDOWNICTWIE (reklama)

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

L. MisiewiczZasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe ABK w deklaracji właściwości użytkowych ... 146

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

S. ŚleziakKomfort – nadrzędny cel współczesnego budownictwa ... 148

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu:

K. Patoka Budynki zeroemisyjne ze starymi dachówkami ... 150

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Hagedorn, B. Ksit, A. Szymczak-GraczykAnaliza systemów certyfikacji wielokryterialnej pod względem punktów przyznawanych za materiały ... 152

ARBOCEL (reklama)

Instytut Techniki Budowlanej (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

J. KlimczakNowelizacja przepisów, czyli waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w zamówieniach publicznych i inne ... 156

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 158

GUNB (reklama)

Z DZIAŁALNOŚCI SITPMB

XVIII Walny Zjazd Delegatów SITPMB ... 159

KONFERENCJE

AVASIL (reklama)

K. WiśniewskaKongres ESG – Polska Moc Biznesu ... 160

XVI Forum Budownictwa ... 161

RYNEK BUDOWLANY

Wywiad z prof. dr. hab. inż. Józefem Jasiczakiem, Prezydentem Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa - Historia i teraźniejszość Wielkopolskiej Izby Budownictwa ... 162

THIXAN (reklama)

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w październiku 2022 roku ..164

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w listopadzie oraz za 11 miesięcy 2022 roku ... 167

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2022 roku ... 168

AWANSE NAUKOWE

S. JasińskaAwanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej i transporcie w III kwartale 2022 roku ... 170

Życzenia Świąteczne (reklama)