logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AKADEMIA BIM

Współpraca w procesie budowlanym szansą dla producentów

W dobie realizacji tak wielu inwestycji, kluczowym elementem wpływającym na terminowość prac jest m.in. dostarczenie we właściwym czasie zamówionych materiałów i elementów budowlanych. W celu dotrzymania terminów przez producenta materiałów budowlanych należy stawić czoło wyzwaniu, jakim jest współuczestnictwo w procesie projektowym i na tym etapie wspierać projektantów.

Czytaj więcej...

bS Summit Düsseldorf

Kolejny szczyt międzynarodowej organizacji building-SMART (bS), który odbył się w Düsseldorfie (25 – 28 marca 2019 r.), gościł przeszło 1000 ekspertów z 30 krajów. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku i są otwarte dla osób spoza organizacji.

Czytaj więcej...

BIM – zwinne budownictwo

Budownictwo ma poważny problem z produktywnością. Przygotowany przez McKinsey & Company raport z lutego 2017 r. nie tylko to potwierdza, ale również odnosi do innych działów gospodarki. Jest on szczególnie widoczny w porównaniu z produkcją przemysłową i sprzedażą. 

Czytaj więcej...

Producenci materiałów budowlanych a buildingSMART

Metodologia BIM, powoli acz nieubłaganie, zgodnie z przepowiedniami sprzed wielu lat, staje się coraz bardziej powszechna również w Polsce. Im więcej jednak firm stara się wprowadzać nowoczesne i innowacyjne procesy, mające usprawnić i zoptymalizować „tradycyjny” model budowania, tym częściej napotykają one problemy związane z wymianą informacji między wszystkimi interesariuszami oraz efektywnym jej wykorzystaniem. Najczęściej wynika to z braku jasno określonych potrzeb, co sprawia, że tworzone modele nie mogą być efektywnie wykorzystane przez pozostałych uczestników procesu budowlanego.

Czytaj więcej...

buildingSMART (openBIM) a sprawa polska

Na fali emocji związanych z nieodległą jeszcze setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości można by się zastanawiać, czy zasadne jest rozpatrywanie codziennej inżynierskiej i menedżerskiej pracy zawodowej lub członkostwa i działalności w organizacjach branżowych w kategoriach polskiej racji stanu i pod pojęciem patriotyzmu.

Czytaj więcej...

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła w technologii BIM

Współczynnik przenikania ciepła to bardzo ważny parametr przegród budowlanych. Na jego podstawie można określić straty cieplne danej przegrody. Obliczane współczynniki U (przenikania ciepła) i R (opór cieplny) to istotne parametry całego modelu trójwymiarowego projektowanego budynku, który jest analizowany pod kątem efektywności energetycznej. Dzięki technologii BIM wymienione współczynniki mogą być obliczane w sposób automatyczny i być użyteczne podczas tworzenia zestawień czy oznaczania etykietami. Dostępne w aplikacjach BIM formatowanie warunkowe umożliwia identyfikację ścian niespełniających obowiązujących norm.W artykule przedstawiono obliczenia dotyczące pięciu najpopularniejszych ścian zewnętrznych.

Czytaj więcej...

Czy BIM to tylko model 3D – o roli technologii BIM w procesie realizacji inwestycji

W Polsce technologia BIM coraz częściej wykorzystywana jest w procesie budowlanym zarówno na etapach projektowania, jak i realizacji inwestycji. Jednak jeszcze bardzo często kojarzy się jedynie z modelowaniem 3D. Należy więc podkreślić, że w przypadku gdy BIM traktuje się jako proces wymiany informacji, to modelowanie jest tylko jedną z jego składowych. Bardzo ważną, ale czy niezbędną? Czy BIM może istnieć bez modelu 3D? Czy z powodu braku takiego modelu jesteśmy zmuszeni rezygnować z wdrożenia BIM na etapie realizacji?

Czytaj więcej...

Konferencja buildingSMART Summit w Paryżu

Dwa razy w roku organizacji buldingSMART organizuje międzynarodowe konferencje pod nazwą building-SMART Summit. Jedna z konferencji odbyła się w Paryżu (26–29 marca 2018 r.). Zgromadziła ok. 400 uczestników z 38 krajów i 225 firm zainteresowanych realizacją koncepcji openBIM. Polskę reprezentowała silna sześcioosobowa grupa przedstawicieli firm: WARBUD S.A., HOCHTIEF Polska S.A. i BIMPOINT Sp. z o.o.

Czytaj więcej...