logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AKADEMIA BIM

BIM4FM czy FM4BIM – jaką rolę odegra BIM w branży Facility Management?

Od długiego czasu eksperci z dziedziny BIM zastanawiają się, jak zoptymalizować modele BIM, aby były bardziej przydatne dla Facility Management i nie lądowały w „szufladzie” po przekazaniu budynku do użytkowania. Powstają standardy nazewnictwa oraz przekazywania danych, które mają ułatwić współpracę. Jednak przedstawiciele z branży Facility Management ciągle słyszą powiedzcie nam, czego potrzebujecie, abyśmy mogli to przygotować. I to stwierdzenie powinno dać nam do myślenia. Czy na pewno przygotowanie wytycznych i opisywanie procesów jest dziś realizowane przez odpowiednie osoby? Czy nie wykonujemy pracy, która pomaga tylko wybranym podmiotom?

Czytaj więcej...

Technologia BIM – antidotum na chaos?

Obecnie działający na rynku specjaliści (inżynierowie, architekci) zwykle nie identyfikują się z całym procesem budowlanym i po wykonaniu pracy w swoim „ogródku” zwalniają się z odpowiedzialności za dalszy rozwój projektu. Większość utożsamia się z własną grupą/firmą, a nie celem głównym, jakim jest realizacja obiektu budowlanego i jego utrzymanie. Akronim BIM można tłumaczyć na wiele sposobów: Building Information Model, Building Information Modeling lub Building Information Management. Wszystkie wskazują, jak szerokie jest spektrum tej technologii. W artykule omówiono zarządzanie informacją w procesie inwestycyjnym, czyli Building Information Management.

Czytaj więcej...

Współpraca w procesie budowlanym szansą dla producentów

W dobie realizacji tak wielu inwestycji, kluczowym elementem wpływającym na terminowość prac jest m.in. dostarczenie we właściwym czasie zamówionych materiałów i elementów budowlanych. W celu dotrzymania terminów przez producenta materiałów budowlanych należy stawić czoło wyzwaniu, jakim jest współuczestnictwo w procesie projektowym i na tym etapie wspierać projektantów.

Czytaj więcej...

bS Summit Düsseldorf

Kolejny szczyt międzynarodowej organizacji building-SMART (bS), który odbył się w Düsseldorfie (25 – 28 marca 2019 r.), gościł przeszło 1000 ekspertów z 30 krajów. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku i są otwarte dla osób spoza organizacji.

Czytaj więcej...

BIM – zwinne budownictwo

Budownictwo ma poważny problem z produktywnością. Przygotowany przez McKinsey & Company raport z lutego 2017 r. nie tylko to potwierdza, ale również odnosi do innych działów gospodarki. Jest on szczególnie widoczny w porównaniu z produkcją przemysłową i sprzedażą. 

Czytaj więcej...

Producenci materiałów budowlanych a buildingSMART

Metodologia BIM, powoli acz nieubłaganie, zgodnie z przepowiedniami sprzed wielu lat, staje się coraz bardziej powszechna również w Polsce. Im więcej jednak firm stara się wprowadzać nowoczesne i innowacyjne procesy, mające usprawnić i zoptymalizować „tradycyjny” model budowania, tym częściej napotykają one problemy związane z wymianą informacji między wszystkimi interesariuszami oraz efektywnym jej wykorzystaniem. Najczęściej wynika to z braku jasno określonych potrzeb, co sprawia, że tworzone modele nie mogą być efektywnie wykorzystane przez pozostałych uczestników procesu budowlanego.

Czytaj więcej...

buildingSMART (openBIM) a sprawa polska

Na fali emocji związanych z nieodległą jeszcze setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości można by się zastanawiać, czy zasadne jest rozpatrywanie codziennej inżynierskiej i menedżerskiej pracy zawodowej lub członkostwa i działalności w organizacjach branżowych w kategoriach polskiej racji stanu i pod pojęciem patriotyzmu.

Czytaj więcej...