logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Materiały Budowlane 03/2013

NUMER 03/2013

Materiały Budowlane 03/2013

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

IMBERAL grubowarstwowe izolacje bitumiczne (reklama)

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje i osuszanie obiektów

J. Adamowski, Z. MatkowskiAktualne problemy osuszania i remontów zawilgoconych budynków ... 2

T. RybarczykZabezpieczenie ścian z betonu komórkowego przed wilgocią ... 8

CANASTOL woda pod kontrolą (reklama) ... 5

Powłoki ochronne do obiektów gospodarki wodno-sciekowej w systemach firmy MC-Bauchemie (reklama) ... 7

Zabezpieczenie ścian z betonu komórkowego przed wilgocią ... 8

Nowoczesne środki hydroizolacyjne WEBAC ... 10

System Preprufe – skuteczna hydroizolacja typu ciężkiego ... 11

Hydroizolacje Kemperol® – płynna rewolucja w dziedzinie uszczelnień ... 12

Uszczelnienia mineralne Sopro ... 13

TIKAL pompy, pakery, porady... 14

MAPEI ® – hydroizolacja raz, a dobrze! ... 15

Nowości w ofercie Seleny... 16

XYPEX – wodoszczelność i ochrona betonu przez krystalizację ... 17

FolGam – folie i geomembrany izolacyjne ... 18

BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH

J. Kubiak, A. Łodo, J. Michałek, S. WójcikBadania strunobetonowych słupów wirowanych ... 19

W. Derkowski, S. KańkaBadania stropów gęstożebrowych na belkach strunobetonowych ... 21

K. Dyduch, R. SzydłowskiAnaliza stanu technicznego estakad z betonu sprężonego ... 24

M. Kamiński, W. PawlakBadania żelbetowych elementów pod obciążeniem momentem skręcającym ... 27

M. Kamiński, Cz. Bywalski, M. MaszczakZastosowanie granulatu gumowego w betonie ... 30

J. Kubiak, A. Łodo, J. MichałekMetodyka badań żerdzi elektroenergetycznych z betonu ... 32

J. Kubiak, A. Łodo, J. MichałekBadania nośności splotów typu Y1860-S7 ... 35

E. Kusa, M. KamińskiBadania ugięć belek żelbetowych wzmacnianych taśmami CFRP ... 38

A. Łapko, M. UrbańskiProblemy badania betonowych elementów zginanych zbrojonych prętami bazaltowymi ... 40

M. Musiał, J. GroselIdentyfikacja schematu stanowiska badawczego z wykorzystaniem operacyjnej analizy modalnej ... 42

L. Runkiewicz, J. SzerafinStosowanie badań za pomocą obciążeń próbnych do oceny jakości stropów żelbetowych ... 45

B. StawiskiCzynniki pozasprzętowe wpływające na dokładność oceny wytrzymałości betonu ... 47

R. SzydłowskiPrzetworniki z drgającą struną w badaniach konstrukcji ... 49

A. ŁapkoProcedury określania modułu sprężystości ośrodków sypkich w silosach ... 52

M. Kamiński, M. MajMetody pomiarowe określenia naporu i temperatury w silosie ... 55

E. Hotała, M. KuśnierekBadania wybranych właściwości biomas w silosach ... 57

E. Hotała, Ł. SkotnyBadania ściskanych podłużnie powłok walcowych ... 59

J. GierczakBadania jednoprzęsłowych płyt warstwowych ... 62

M. Kożuch, W. Lorenc, S. RowińskiNowe stanowisko do badań niszczących ... 64

J. Ziółko, T. HeizigBadania doświadczalne stalowych powłok walcowych ... 66

R. Gut, L. KorusiewiczBadania pełnowymiarowych konstrukcji gruntowo-powłokowych ... 68

P. Kanty, S. Kwiecień, J. SękowskiWykorzystanie inklinometrów w ocenie zachowania się otoczenia wbijanej kolumny kamiennej ... 70

R. Klaczyński, M. ChłostaInnowacyjne urządzenie do obróbki głów pali ... 72

K. Gorska, M. WyjadłowskiWyznaczanie parametrów geotechnicznych podłoża ... 74

G. Bajorek, M. Kiernia-Hnat, I. SkrzypczakAnaliza kosztów kontroli odbiorczej w przypadku błędów kwalifikacji betonu ... 76

G. Bajorek, M. Kiernia-Hnat, I. SkrzypczakJakość wyników badań wytrzymałości na ściskanie i jej wpływ na kwalifikację betonu ... 78

G. Bajorek, M. Kiernia-Hnat, I. SkrzypczakPrognozowanie badań typu kruszyw budowlanych w zależności od zamierzonego zastosowania ... 80

G. Bajorek, M. Kiernia-Hnat, I. SkrzypczakZastosowanie autokorelacji w analizie wyników wytrzymałości betonu na ściskanie ... 82

R. Dorociak, R. Nadowski, A. BarszczPłyty styropianowe perforowane ... 84

S. Leciejewski, M. MajKomputery w badaniach doświadczalnych ... 87

J. Gołaszewski, G. Cygan, M. DrewniokAdaptacja systemu LTS do oznaczania zmian skurczowych elementów betonowych ... 89

A. MirosBadanie współczynnika przewodzenia ciepła materiałów do izolacji cieplnej ... 91

R. Nowak, R. OrłowiczMetodyka i wyniki badań ceglanych nadproży łukowych ... 94

T. Ponikiewski, J. GołaszewskiZastosowanie cyfrowej analizy obrazu w badaniach fibrobetonów samozagęszczalnych ... 96

K. SychtaWpływ parametrów dynamicznych stanowiska na wartość intensywności wydzielania ciepła przez materiały ... 98

P. Tkacz, R. OrłowiczSposoby określania wytrzymałości cegły i zaprawy w murach ... 100

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

A. StummAutoklawizowany beton komórkowy niezawierający cementu i siarczanów ... 102

PRAKTYKA BUDOWLANA

K. WiśniewskaNowoczesna prefabrykacja betonowa i autoklawizowany beton komórkowy tematem III Wrocławskiego Seminarium Inżynierskiego ... 104

M. Batog, Z. GiergicznyNowe cementy żużlowe CEM II, CEM III klasy 52,5N ... 107

EUROKODY W PRAKTYCE

R. KrzywońProjektowanie elementów poddanych ścinaniu ... 108

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Ruch budowlany w 2012 roku ... 112

ARBOCEL+ALNASIL ... 115

RYNEK BUDOWLANY

A. SochackiNie widać perspektyw powrotu na ścieżkę wzrostu ... 114

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2013 roku ... 116

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2013 roku ... 118

PRAWO W BUDOWNICTWIE

ARBOCEL safety trough quality ... 119

M. BerdyszNowy projekt założeń do projektu zmiany ustawy – Prawo budowlane ... 120

AGOCEL power of innovation ... 121

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 122

Strategia i najbliższe plany firmy LIBET ... 123

Prenumerata dla szkół średnich ... 124

Najważniejsze jest to, czego nie widać... ... 125

ICOPAL - System Bezpieczny Fundament, System Bezpieczny Mur (reklama) ... 126