logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

MB 04-2011

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

I okładka - SOLBET. Projektujemy świadomie

II okładka - ROCKWOOL: wełna do izolacji ścian zewnętrznych (reklama)

III okładka - TITAN POLSKA: zabezpieczanie skarp, wzmacnianie nasypów

IV okładka - ICOPAL: Papa Fundamant Szybki Profil SBS

 

TEMAT WYDANIA – Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

L. Misiewicz - Rynek materiałów ściennych w Polsce w 2010 roku ... 2

B. Szudrowicz - Łączna ocena izolacyjności akustycznej masywnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budynku ... 4

T. Rybarczyk - Beton komórkowy - materiał o dużych możliwościach ... 8

Budowanie i projektowanie w systemie SOLBET Perfekt ... 9

H+H Thermostein - bloczki z izolacją cieplną (reklama) ... 10

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych międzymieszkaniowej ściany wypełniającej z bloczków Grupy SILIKATY na spełnienie wymagania ochrony przed hałasem ... 12

J. Darmoń - Gotowe wielkowymiarowe elementy ścian ceramicznych ... 16

P. Szymański - Ciepłe ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego H+H ... 19

A. Piekarczuk, J. Sokalski, M. Kujawińska - Ocena odkształceń konstrukcji murowych z wykorzystaniem metod optycznych ... 18

T. Rybarczyk - Podstawowe nieprawidłowości wykonywania konstrukcji murowych ... 20

Z. Suchorab - Pomiary terenowe wilgotności murów z wykorzystaniem powierzchniowych sond TDR ... 22

BRUKBET: ściany jednowarstwowe Termlica (reklama) ... 25

Ł. Drobiec - Mury obciążone głównie pionowo w ujęciu EC-6. Część 3 - model przegubowy ... 26

PAROC FAS B nowość w ofercie firmy Paroc Polska ... 28

A. Dylla, W. Osak - Wpływ nasłonecznienia warstwy licowej na naprężenia w kotwach stalowych w ścianie szczelinowej ... 30

S. Chłądzyński - Nowe produkty i systemy ociepleń marki ALPOL ... 32

S. Chłądzyński - Ocieplenia bardziej po europejsku, czyli nowy ZUAT-15/V.03/2010 ... 33

A. Piekarczuk - Uzupełnione kryteria oceny ścian działowych ... 36

S. Chłądzyński - Tynki mozaikowe ... 39

Nowa oferta produktowa SCHWENK (reklama) ... 41

K. Wiśniewski - Ekologiczne, gładkie powierzchnie ... 42

P. Dąbkowski - Aquaroc - system suchej zabudowy pomieszczeń mokrych ... 43

Pracownia Inwestproj (reklama) ... 44

R. Jarmontowicz - Propozycje zmian w Eurokodzie 6 i innych normach związanych ... 45

 

TEMAT WYDANIA – Budownictwo drogowe

Rozmowa z Lechem Witeckim – p.o. Generalnego Dyrektora GDDKiA - Program budowy dróg w Polsce jest realny ... 49

K. Szymaniak - Jednowarstwowa nawierzchnia na drogach lokalnych ... 50

J. Bąk - Prefabrykowane konstrukcje stalowe w budownictwie inżynieryjnym ... 52

VISTAL MOSTY: stalowe konstrukcje mostowe (reklama) ... 53

DREWBET: kostka brukowa i galanteria betonowa (reklama) ... 56

Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe (reklama) ... 57

M. Łagoda, M. Kowal - Wzmacnianie konstrukcji stalowych materiałami kompozytowymi ... 58

LIBET: szlachetna kostka brukowa ... 60

A. Dobrowolski - Leca? KERAMZYT ratuje drogi na słabych gruntach ... 63

S. Gąsiorowski - Ulepszanie i stabilizacja gruntów spoiwem wapiennym ... 64

T. Pużak - Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 32,5R-LH ... 66

J. Biliszczuk, W. Barcik, J. Onysyk, P. Prabucki, K. Sadowski, R. Toczkiewicz, K. Tukendorf - Zastosowanie elementów prefabrykowanych do kształtowania ustrojów nośnych mostów betonowych ... 68

LAFARGE: cement HSR 52,5 do specjalistycznych konstrukcji inżynierskich (reklama) ... 69

FREYSSINET POLSKA: specjalistyczne prace buddowlane (reklama) ... 72

BBV Systems: systemy sprężania (reklama) ... 73

T. Walczak - Sprężanie obiektów inżynierskich na Zachodniej Obwodnicy Mrągowa ... 74

STALPRODUKT: kształtowniki stalowe, blachy (reklama) ... 75

PALISANDER: szalunki ... 76

VIACON: przepusty drogowe, ściany oporowe / WEBAC: żywice poliuretanowe (reklama) ... 77

L. Janusz, A. Czerepak, P. Tomala, B. Bednarek - Metody projektowania konstrukcji z blach falistych ... 78

J. Darmoń - Nowe ekrany akustyczne ... 80

GEOCARBON: budownictwo mieszkaniowe, drogownictwo / DKV: opłaty drogowe (reklama) ... 81

E. Kowałko - Elektroniczny system rozliczania opłat drogowych ... 82

A. Walas - Bezpieczna praca na wysokości ... 85

JRS - CANASTOL - Woda pod kontrolą (reklama) ... 86

A. Madaj, M. Jusik, M. Węgrzynowska - Mosty sklepione ... 87

T. Kula, M. Karkowski, T. Dzienis - Ocena skuteczności działania elementów infrastruktury ITS wspomagających ochronę nawierzchni przed degradacją ... 90

R. Kamela - Korzyści wynikające z zasilania drogowych telemetrycznych stacji pomiarowych energią odnawialną ... 93

Rozmowa z Jackiem Uchańskim, Wiceprezesem ds. Technicznych Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. - Geodeta o wchodzi na plac budowy i ostatni z niego schodzi ... 97

Jubileusz firmy Reisner & Wolff Polska ... 100

RENAULT: Kangoo, Trefic, Master (reklama) ... 101

 

60 LAT BETONU KOMÓRKOWEGO W POLSCE

V Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego SECURING A SUSTAINABLE FUTURE 15 - 16 września 2011 r. ... 102

Rozmowa z Markiem Małeckim, Prezesem Zarządu Dyrektorem Generalnym Spółki SOLBET w Solcu Kujawskim - Czujemy się odpowiedzialni za rozwój betonu komórkowego w Polsce ... 103

 

PRAKTYKA BUDOWLANA

Dłuższe życie opon ... 106

ARBOCEL (reklama) ... 107

FAKRO: energooszczędność w pakiecie ... 108

E. Kowałko - Jubileusz firmy FAKRO ... 109

D. Kostrzewska-Matynia - Dwudzieste urodziny ATLASA ... 111

 

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Ł. Adamus - Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych dokumentów strategicznych ... 112

 

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje ... 114

 

TARGI, KONFERENCJE

Jubileuszowe seminarium Zakobuilding 2011 ... 116

M. Konkol - Targi INTERBUD 2011 już za nami ... 118

D. Kostrzewska-Matynia - WPPK 2011 - udane spotkanie w Szczyrku ... 119

 

VADEMECUM UNIJNE

J. Tworek - Wyroby budowlane pod rządami rozporządzenia nr 305/2011 zastępującego Dyrektywę 89/106/EWG ... 120

 

RYNEK BUDOWLANY

K. Wiśniewska - Wyniki i plany Grupy Pfleiderer Grajewo ... 124

Libet wchodzi na GPW ... 125

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w lutym 2011 roku ... 128

J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – luty 2011 roku ... 129