logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Fakro (reklama)
Okładka II - fade (reklama)
Okładka III - Oknoplast (reklama)
Okładka IV - Prefabet (reklama)

TEMAT WYDANIA – Ochrona przed hałasem w budownictwie

K. Warzocha, A. K. KłosakSposoby obniżenia poziomu dźwięku w salach prób muzycznych / Ways of reducing the sound level in the music rehearsal rooms ... 2-4
cytuj/citation: Karolina Warzocha, Andrzej K. Kłosak. 2022. Sposoby obniżenia poziomu dźwięku w salach prób muzycznych. Materiały Budowlane 600 (8): 2-4. DOI: 10.15199/33.2022.08.01

Schöck Tronsole® – tłumienie dźwięków uderzeniowych w prefabrykowanych klatkach schodowych (artykuł sponsorowany) ... 5

E. NowickaRozważania dotyczące wymagań akustycznych budynków mieszkalnych i ich respektowania ... 6

M. RzeszutkoAkustyka i termika ścian wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych (artykuł sponsorowany) ... 8

A. Szeląg, B. ZiarkoWpływ ocieplenia ściany oddzielającej lokale mieszkalne od strefy komunikacji ogólnej na jej izolacyjność akustyczną / The effect of thermal insulation of the wall separating residential premises from the common communication zone on its acoustic insulation ... 10-12
cytuj/citation: Agata Szeląg, Bartłomiej Ziarko. 2022. Wpływ ocieplenia ściany oddzielającej lokale mieszkalne od strefy komunikacji ogólnej na jej izolacyjność akustyczną. Materiały Budowlane 600 (8): 10-12. DOI: 10.15199/33.2022.08.02

OWA (reklama)

M. Marchacz, A. NowoświatMineralna izolacja natryskowa jako materiał poprawiający akustykę wnętrz / Mineral spray insulation as a material improving the acoustics of the interior ... 14-16
cytuj/citation: Michał Marchacz, Artur Nowoświat. 2022. Mineralna izolacja natryskowa jako materiał poprawiający akustykę wnętrz. Materiały Budowlane 600 (8): 14-16. DOI: 10.15199/33.2022.08.03

A. K. Kłosak, K. WarzochaCzynniki wpływające na dobór izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych / Factors influencing sound insulation of external facades in residential buildings ... 17-20
cytuj/citation: Andrzej K. Kłosak, Karolina Warzocha. 2022. Czynniki wpływające na dobór izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych. Materiały Budowlane 600 (8): 17-20. DOI: 10.15199/33.2022.08.04

E. Nowicka – Ocena jakości akustycznej pomieszczeń restauracyjnych na etapie projektowania ... 21

ARBOCEL P (reklama)

B. Ziarko, A. Szeląg, M. ZastawnikWpływ warstw sufitowych i podłogowych stropu oddzielającego garaż od lokali mieszkalnych na ich izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych / Influence of ceiling and floor layers between the garage and residential apartments on their airborne sound insulation ... 24-27
cytuj/citation: Bartłomiej Ziarko, Agata Szeląg, Marcin Zastawnik. 2022. Wpływ warstw sufitowych i podłogowych stropu oddzielającego garaż od lokali mieszkalnych na ich izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych. Materiały Budowlane 600 (8): 24-27. DOI: 10.15199/33.2022.08.05

L. DulakPoprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego ... 28

CANASTOL (reklama)

T. HernikAkustyczna gehenna II ... 32

ARBOCEL (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

L. MisiewiczSpełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Ochrona przed hałasem” ... 35

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

E. Chojnacka, Ł. MrozikKruszywo lekkie Certyd przyszłością prefabrykacji ... 37

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu:


K. PatokaSzczelność samonośnych pokryć metalowych zgodnie z wytycznymi IFD/PSD ... 39

STOLARKA BUDOWLANA

B. Tomczak-Majewska, A. WoźniakCo dalej z popytem na okna i drzwi? ... 42

Standard domu pasywnego dzięki ramkom dystansowym SWISSPACER (artykuł sponsorowany) ... 43

J. Żebrowski, M. KosmalOdporność szyb ognioodpornych na promieniowanie słoneczne ... 44

Z. Czajka, D. PotrzebskiKlasyfikacja bram garażowych w zakresie odporności na włamanie ... 46

SODASIL (reklama)

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Marchwiński, A. Starzyk, O. KopyłowEnergooszczędne rozwiązania materiałowe w architekturze budynków przedszkolnych / Energy-efficient material solutions in the architecture of pre-school buildings ... 48-51
cytuj/citation: Janusz Marchwiński, Agnieszka Starzyk, Ołeksij Kopyłow. 2022. Energooszczędne rozwiązania materiałowe w architekturze budynków przedszkolnych. Materiały Budowlane 600 (8): 48-51. DOI: 10.15199/33.2022.08.06

A. Sz. Borkowski, N. Osińska, N. SzymańskaAnalizy energetyczne w modelach BIM 6D / Energy analyses of 6D BIM models ... 52-56
cytuj/citation: Andrzej Szymon Borkowski, Natalia Osińska, Natalia Szymańska. 2022. Analizy energetyczne w modelach BIM 6D. Materiały Budowlane 600 (8): 52-56. DOI: 10.15199/33.2022.08.07

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

M. PółkaBezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zagrożeń spowodowanych wybranymi pyłami spożywczymi / Fire safety of buildings in terms of hazards caused by selected food dust ... 57-60
cytuj/citation: Marzena Półka. 2022. Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zagrożeń spowodowanych wybranymi pyłami spożywczymi. Materiały Budowlane 600 (8): 57-60. DOI: 10.15199/33.2022.08.08

M. Łukomski, P. TurkowskiNowa metoda oceny odporności ogniowej kanałów kablowych / New method of the fire resistance assessment of the cable ducts ... 61-64
cytuj/citation: Marek Łukomski, Piotr Turkowski. 2022. Nowa metoda oceny odporności ogniowej kanałów kablowych. Materiały Budowlane 600 (8): 61-64. DOI: 10.15199/33.2022.08.09

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

P. AntosiewiczBezpieczna ewakuacja użytkowników hal pneumatycznych / Safe evacuation of users of air domes ... 65-69
cytuj/citation: Piotr Antosiewicz. 2022. Bezpieczna ewakuacja użytkowników hal pneumatycznych. Materiały Budowlane 600 (8): 65-69. DOI: 10.15199/33.2022.08.10

J. A. Pawłowicz, J. R. Krentowski, G. GavardashviliSkaning laserowy 3D XVII-wiecznego alkierza / 3D laser scanning of the 17th century alcove ... 70-72
cytuj/citation: Joanna A. Pawłowicz, Janusz R. Krentowski, Givi Gavardashvili. 2022. Skaning laserowy 3D XVII-wiecznego alkierza. Materiały Budowlane 600 (8): 70-72. DOI: 10.15199/33.2022.08.11

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

E. Dudzińska, K. ArgasińskiLaser scanning as a source of information in the analysis of the facades of heritage at risk – the mansion in Kliczewo Male / Skanowanie laserowe jako źrodło informacji w analizie elewacji zagrożonego obiektu zabytkowego – dworu w Kliczewie Małym ... 73-75
cytuj/citation: Emilia Dudzińska, Karol Argasiński. 2022. Laser scanning as a source of information in the analysis of the facades of heritage at risk – the mansion in Kliczewo Male. Materiały Budowlane 600 (8): 73-75. DOI: 10.15199/33.2022.08.12

M. Apollo, B. GrzylZastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny i wyboru rozwiązania pokrycia dachowego / Application of multi-criteria analysis to evaluate and select a roofing solution ... 76-79
cytuj/citation: Magdalena Apollo, Beata Grzyl. 2022. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny i wyboru rozwiązania pokrycia dachowego. Materiały Budowlane 600 (8): 76-79. DOI: 10.15199/33.2022.08.13

ARBOCEL (reklama)

A. Chuczun, B. Rakowski, E. Gosk, K. Kalinowska-WichrowskaPodstawowe właściwości geopolimerów z dodatkiem odpadu ceramicznego / Basic properties of geopolymers with ceramic waste addition ... 80-83
cytuj/citation: Aleksandra Chuczun, Bartosz Rakowski, Edyta Gosk, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska. 2022. Podstawowe właściwości geopolimerów z dodatkiem odpadu ceramicznego. Materiały Budowlane 600 (8): 80-83. DOI: 10.15199/33.2022.08.14

S. Labocha, J. PaluszyńskiBadania gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych / Field tests of lap type querbeam socket of shell poles ... 84-87
cytuj/citation: Sławomir Labocha, Jarosław Paluszyński. 2022. Badania gniazd zakładkowych poprzeczników słupów powłokowych. Materiały Budowlane 600 (8): 84-87. DOI: 10.15199/33.2022.08.15

INFORMATOR PRAWNY

M. WalacikRękojmia i gwarancja konsumencka w świetle nowelizacji przepisów ... 88

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 90

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w I półroczu 2022 roku ... 92

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w lipcu oraz za 7 miesiący 2022 roku ... 95

AVASIL (reklama)

J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w I półroczu 2022 roku ... 96

KONFERENCJE

K. Wiśniewska20 lat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ... 99

THIXAN (reklama)

AWANSE NAUKOWE

S. Boroń - Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej i transporcie w II kwartale 2022 roku ... 101

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

WSPOMNIENIE

Wspomnienie śp. dr Hanna Jatymowicz (1929 – 2022) ... 104