logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Solbet (reklama)
Okładka II - STROPY.pl (reklama)
Okładka III - Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (reklama)
Okładka IV - Austrotherm (reklama)

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

E. HorszczarukWłaściwości reologiczne betonów podwodnych z domieszkami stabilizującymi / Rheological properties of underwater concrete with stabilizing admixtures ... 2-4
cytuj/citation: Elżbieta Horszczaruk. 2022. Właściwości reologiczne betonów podwodnych z domieszkami stabilizującymi. Materiały Budowlane 596 (4): 2-4. DOI: 10.15199/33.2022.04.01

STIHL (reklama)

P. Boroń, J. Dulińska, N. Jurkowska, T. TataraWpływ kąta rastrowania na właściwości mechaniczne polimeru PLA-IMPACT w technologii druku 3D / Impact of raster angle on the mechanical properties of PLA-IMPACT polymer in 3D printing technology ... 6-10
cytuj/citation: Paweł Boroń, Joanna Dulińska, Nadzieja Jurkowska, Tadeusz Tatara. 2022. Wpływ kąta rastrowania na właściwości mechaniczne polimeru PLA-IMPACT w technologii druku 3D. Materiały Budowlane 596 (4): 6-10. DOI: 10.15199/33.2022.04.02

ARBOCEL P (reklama)

BETARD (reklama)

TEMAT WYDANIA – Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne

Ł. Drobiec, R. JasińskiRozwój konstrukcji murowych w Polsce / The development of masonry structures in Poland ... 12-14
cytuj/citation: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński. 2022. Rozwój konstrukcji murowych w Polsce. Materiały Budowlane 596 (4): 12-14. DOI: 10.15199/33.2022.04.03

CANASTOL (reklama)

H+H (reklama)

L. MisiewiczRynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w Polsce w 2021 roku ... 16

techtextil (reklama)

SOLBET Stalowa Wola (reklama)

Ł. Drobiec, W. MazurWpływ nowego typu zbrojenia na nośność i rysoodporność ściskanych murów z ABK – badania strefy wokół okna / The influence of a new type of reinforcement on the load-bearing capacity and crack resistance of compressed AAC walls – tests of the zone around the window ... 19-22
cytuj/citation: Łukasz Drobiec, Wojciech Mazur. 2022. Wpływ nowego typu zbrojenia na nośność i rysoodporność ściskanych murów z ABK – badania strefy wokół okna. Materiały Budowlane 596 (4): 19-22. DOI: 10.15199/33.2022.04.04

ARBOCEL (reklama)

NOVA (reklama)

Nowości w SYSTEMIE Śniadowo (artykuł sponsorowany) ... 24

Charakterystyka wybranych elementów murowych do wznoszenia ścian konstrukcyjnych wprowadzanych do obrotu na podstawie EN-771-4 (ABK) i EN-771-2 (SILIKATY) (reklama)

Prefabet (reklama)

S. CzernikSystem ociepleń ETICS na bazie materiałów o różnych właściwościach (artykuł sponsorowany) ... 28

J. Krassowska, M. Kosior-KazberukPręty kompozytowe BFRP jako zbrojenie w prefabrykowanych belkach betonowych / BFRP composite bars as reinforcement in precast concrete beams ... 30-32
cytuj/citation: Julita Krassowska, Marta Kosior-Kazberuk. 2022. Pręty kompozytowe BFRP jako zbrojenie w prefabrykowanych belkach betonowych. Materiały Budowlane 596 (4): 30-32. DOI: 10.15199/33.2022.04.05

SODASIL (reklama)

BRUK-BET (reklama)

A. Nietupski, M. Bołtryk, E. Pawluczuk, K. Kalinowska-Wichrowska, Sz. SpodziejaPropozycja wykorzystania betonów geopolimerowych do prefabrykatów o podwyższonej izolacyjności cieplnej / The proposal of use geopolymer concrete for prefabricated elements with increased thermal insulation ... 34-37
cytuj/citation: Adam Nietupski, Michał Bołtryk, Edyta Pawluczuk, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Szymon Spodzieja. 2022. Propozycja wykorzystania betonów geopolimerowych do prefabrykatów o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Materiały Budowlane 596 (4): 34-37. DOI: 10.15199/33.2022.04.06

Przewody wentylacyjne i oddymiające w systemie PROMADUCT®- 500 (artykuł sponsorowany) ... 38

Promat (reklama)

J. Zając, Ł. Drobiec, K. Grzyb, A. KisiołekWpływ przekroju poprzecznego styku nadbetonu i prefabrykatu na pracę statyczną belek zespolonych / The influence of the precast and overtopping cross-section joint on the static behaviour of composite concrete beams ... 40-44
cytuj/citation: Jakub Zając, Łukasz Drobiec, Krzysztof Grzyb, Artur Kisiołek. 2022. Wpływ przekroju poprzecznego styku nadbetonu i prefabrykatu na pracę statyczną belek zespolonych. Materiały Budowlane 596 (4): 40-44. DOI: 10.15199/33.2022.04.07

J. JasiczakKorozja i zabezpieczenia betonowych stropów żebrowych w wielkogabarytowych zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia / Corrosion and protection of concrete rib ceilings in large-size drinking water tanks ... 45-48
cytuj/citation: Józef Jasiczak. 2022. Korozja i zabezpieczenia betonowych stropów żebrowych w wielkogabarytowych zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia. Materiały Budowlane 596 (4): 45-48. DOI: 10.15199/33.2022.04.08

ARBOCEL (reklama)

P. DeryłoWymiana stropów (artykuł sponsorowany) ... 49

T. Piotrowski, P. Woyciechowski, G. AdamczewskiPrefabrykowane budownictwo modułowe / Prefabricated modular construction ... 50-53
cytuj/citation: Tomasz Piotrowski, Piotr Woyciechowski, Grzegorz Adamczewski. 2022. Prefabrykowane budownictwo modułowe. Materiały Budowlane 596 (4): 50-53. DOI: 10.15199/33.2022.04.09

Climatic (reklama)

Instytut Techniki Budowlanej (reklama)

Indywidualizacja oferty prefabrykacji Grupy TASBUD kluczem do sukcesu (artykuł sponsorowany) ... 54

D. GackiPrzykład wykonania ściany chroniącej przed promieniowaniem rentgenowskim / An example of the construction of a wall protecting against X-rays ... 55-57
cytuj/citation: Dawid Gacki. 2022. Przykład wykonania ściany chroniącej przed promieniowaniem rentgenowskim. Materiały Budowlane 596 (4): 55-57. DOI: 10.15199/33.2022.04.10

Z. Woźniak, A. ChajecWpływ mączki granitowej na wybrane właściwości zapraw cementowych / Effect of granite powder in cementitious mortars: selected properties ... 58-61
cytuj/citation: Zuzanna Woźniak, Adrian Chajec. 2022. Wpływ mączki granitowej na wybrane właściwości zapraw cementowych. Materiały Budowlane 596 (4): 58-61. DOI: 10.15199/33.2022.04.11

AVASIL (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

 

M. Szóstak, M. MoczkoWsparcie technologii BIM w zakładzie prefabrykacji BETARD ... 62

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

L. MisiewiczWłaściwości cieplne elementów murowych z ABK ... 64

75-LECIE SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

SOLBET LUBARTÓWS.A. – osiągnięcia i zamierzenia ... 66

TEMAT WYDANIA – Drogi i mosty

T. OrłowskiTrzeci rok niepewności w budownictwie ... 67

iMMERBAU (reklama)

T. Siwowski, A. Szydło, M. RajchelPierwsze krajowe zastosowanie nawierzchni betonowej na obiektach mostowych / The first Polish application of concrete pavement on road bridges ... 70-73
cytuj/citation: Tomasz Siwowski, Antoni Szydło, Mateusz Rajchel. 2022. Pierwsze krajowe zastosowanie nawierzchni betonowej na obiektach mostowych. Materiały Budowlane 596 (4): 70-73. DOI: 10.15199/33.2022.04.12

P. HeinrichInnowacyjne metody naprawy uszkodzeń nawierzchni betonowych ... 74

M. Wasilewska, D. Grzyb, W. GardziejczykOcena właściwości fizycznych kruszyw grubych do warstw ścieralnych nawierzchni drogowych / Assessment of physical properties of coarse aggregates for wearing courses of road pavement ... 76-78
cytuj/citation: Marta Wasilewska, Dominik Grzyb, Władysław Gardziejczyk. 2022. Ocena właściwości fizycznych kruszyw grubych do warstw ścieralnych nawierzchni drogowych. Materiały Budowlane 596 (4): 76-78. DOI: 10.15199/33.2022.04.13

SOLERANCHE (reklama)

G. ŚmiertkaPrefabrykaty betonowe „szyte na wymiar” (artykuł sponsorowany) ... 80

THIXAN (reklama)

M. Czyż, M. Lis, E. SzafrankoWpływ ujemnej temperatury i opadów podczas procesów technologicznych na właściwości nawierzchni asfaltowej / The impact of negative temperature and sleet during technological processes on the properties of the asphalt pavement ... 82-85
cytuj/citation: Magdalena Czyż, Maciej Lis, Elżbieta Szafranko. 2022. Wpływ ujemnej temperatury i opadów podczas procesów technologicznych na właściwości nawierzchni asfaltowej. Materiały Budowlane 596 (4): 82-85. DOI: 10.15199/33.2022.04.14

M. Jukowski, B. SkulskiOcena właściwości dynamicznych kładki dla pieszych po zamontowaniu tłumików masowych / Evaluation of dynamic properties of a footbridge after installation of mass dampers ... 86-88
cytuj/citation: Michał Jukowski, Bartosz Skulski. 2022. Ocena właściwości dynamicznych kładki dla pieszych po zamontowaniu tłumików masowych. Materiały Budowlane 596 (4): 86-88. DOI: 10.15199/33.2022.04.15

ATEST SP. J. (reklama)

FieldLab Monitoring s.c. (reklama)

Michał Jukowski (reklama)

Naprawa Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy (artykuł sponsorowany) ... 90

K. Żółtowski, P. KalitowskiAnaliza następstw potencjalnej awarii wanty mostu podwieszonego w Bydgoszczy / Consequences analysis of the potential cable failure of the cable-stayed bridge in Bydgoszcz ... 92-96
cytuj/citation: Krzysztof Żółtowski, Przemysław Kalitowski. 2022. Analiza następstw potencjalnej awarii wanty mostu podwieszonego w Bydgoszczy. Materiały Budowlane 596 (4): 92-96. DOI: 10.15199/33.2022.04.16

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu:

K. PatokaMWK i szczelność powietrzna budynków ... 97

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

D. Tomporowski, R. KasnerAnaliza nakładów energetyczno-środowiskowych w cyklu życia budynku / Assessment of the environmental loads in the life cycle of a building ... 99-101
cytuj/citation: Daniel Tomporowski, Robert Kasner. 2022. Analiza nakładów energetyczno-środowiskowych w cyklu życia budynku. Materiały Budowlane 596 (4): 99-101. DOI: 10.15199/33.2022.04.17

I. IckiewiczOptymalna, pod względem głębokości posadowienia oraz efektywności energetycznej, izolacja cieplna fundamentów bezpośrednich budynków ogrzewanych / Optimal, in terms of foundation depth and energy efficiency, thermal insulation for the direct foundations of heated buildings ... 102-105
cytuj/citation: Irena Ickiewicz. 2022. Optymalna, pod względem głębokości posadowienia oraz efektywności energetycznej, izolacja cieplna fundamentów bezpośrednich budynków ogrzewanych. Materiały Budowlane 596 (4): 102-105. DOI: 10.15199/33.2022.04.18

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Wardach, M. Mackiewicz, J. R. Krentowski, P. KnyziakOcena stanu technicznego nieukończonych lub czasowo wyłączonych z eksploatacji obiektów wykonanych w technologii wielkiej płyty / Assessing the technical condition of unfinished or temporarily out-of-service large-panel buildings ... 106-109
cytuj/citation: Maciej Wardach, Monika Mackiewicz, Janusz Ryszard Krentowski, Piotr Knyziak. 2022. Ocena stanu technicznego nieukończonych lub czasowo wyłączonych z eksploatacji obiektów wykonanych w technologii wielkiej płyty. Materiały Budowlane 596 (4): 106-109. DOI: 10.15199/33.2022.04.19

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

M. Kaszubska, J. SzerKatastrofy budowlane w latach 2004 – 2020 związane z wybuchem gazu w Polsce / Construction disasters between 2004 and 2020 related to gas explosions in Poland ... 110-113
cytuj/citation: Monika Kaszubska, Jacek Szer. 2022. Katastrofy budowlane w latach 2004 – 2020 związane z wybuchem gazu w Polsce. Materiały Budowlane 596 (4): 110-113. DOI: 10.15199/33.2022.04.20

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Ruch budowlany w 2021 roku ... 114

Czy można w jednym terminie przeprowadzić kontrolę roczną oraz pięcioletnią, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane? ... 114

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – luty 2022 roku ... 115

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń – luty 2022 roku ... 118

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w marcu oraz za 3 miesiące 2022 roku ... 120