logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Górażdże (reklama)
Okładka II - Fakro (reklama)
Okładka III - RFEM (reklama)
Okładka IV - BMI ProofPro (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE 

J. Tomaszewska - Polski sektor budowlany a GOZ / Polish building sector and CE ... 8
cytuj/citation: Tomaszewska Justyna. 2019. Polski sektor budowlany a GOZ. Materiały Budowlane 568 (12): 8-10. DOI: 10.15199/33.2019.12.01

B. Michałowski, M. Marcinek, J. Tomaszewska, S. Czernik, M. Piasecki, R. Geryło, J. Michalak - Charakterystyka środowiskowa systemów ETICS w latach 2014-2019 / Environmental characteristics of the ETICS systems between 2014 and 2019 ... 20
cytuj/citation: Michałowski Bartosz, Marcinek Marta , Tomaszewska Justyna , Czernik Sebastian, Piasecki Michał, Geryło Robert, Michalak Jacek. 2019. Charakterystyka środowiskowa systemów ETICS w latach 2014-2019 . Materiały Budowlane 568 (12): 20-23. DOI: 10.15199/33.2019.12.02

D. Łukasz, J. Radosław, R. Tomasz, C. Grzegorz, M. Wojciech - Zmiana odkształceń ścian z elementów murowych z ABK spowodowana oddziaływaniem żelbetowych elementów krępujących / Research of strains changes of walls made of AAC masonry units caused by the effect of reinforced concrete confined elements ... 30
cytuj/citation: Drobiec Łukasz, Jasiński Radosław, Rybarczyk Tomasz, Cygan Grzegorz, Mazur Wojciech. 2019. Zmiana odkształceń ścian z elementów murowych z ABK spowodowana oddziaływaniem żelbetowych elementów krępujących. Materiały Budowlane 568 (12): 30-33. DOI: 10.15199/33.2019.12.03

M. Nowicki, J. Sieczkowski - Cechy stropów Teriva / Features of Teriva ceilings ... 38
cytuj/citation: Nowicki Marek, Sieczkowski Jan. 2019. Cechy stropów Teriva. Materiały Budowlane 568 (12): 38-39. DOI: 10.15199/33.2019.12.04

P.Sulik - Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym / Timber buildings in modern housing ... 40
cytuj/citation: Sulik Paweł. 2019. Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. Materiały Budowlane 568 (12): 40-42. DOI: 10.15199/33.2019.12.05

R. Łataś, D. Walasek - BIM w CDE / BIM in CDE ... 45
cytuj/citation: Łataś Robert, Walasek Dariusz. 2019. BIM w CDE. Materiały Budowlane 568 (12): 45-47. DOI: 10.15199/33.2019.12.06

TEMAT WYDANIA - Ochrona środowiska, recykling odpadów

Rola Grupy Górażdże w niskoemisyjnej gospodarce. Rozmowa z Andrzejem Reclikiem, Prezesem Zarządu Górażdże Cement S.A. ... 3

T. Baran - Ograniczenie emisji gazów i pyłów związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym ... 4

Jakość powietrza a efektywność energetyczna ... 10

Instytut Techniki Budowlanej (reklama) 

P. Kardaś - Najważniejsze zmiany w handlu emisjami od 2021 roku ... 12

FENSTERBAU (reklama) 

P. Gogojewicz - Praktyka dotycząca odpadów budowlanych ... 14

M. Gołdyn, T. Urban - Lekkie betony kruszywowe w konstrukcjach budowlanych i inżynierskich ... 16

TRENCHMIX (reklama)

U. Tomczak - Znaczenie mikrotunelingu w zagospodarowaniu terenów miast ... 25

Konferencja Stowarzyszenia DAFA na targach BUDMA 2020 ... 26

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

D. Fernández-Ordóñez Hernández - Prefabrykacja betonowa. Lekcje z przeszłości i postępy w przyszłości ... 27

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - Przykłady obrazujące różnice w zasadach mocowania dachówek wg Reguł Niemieckiego Związku Dekarzy z 1997 i 2012 roku ... 34

BIM W BUDOWNICTWIE

T. Górecki, L. Włochyński - buildingSMART International Awards Program ... 43

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

Robocze kurtki zimowe ... 48

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 49

K. Gustaw - Bezpieczeństwo użytkowania i utrzymania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych ... 50

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2019 roku ... 53

J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2019 roku ... 56

M. Ziach - Jak radykalne podwyżki płacy minimalnej wpłyną na rynek budowlany? ... 58

Canastol (reklama)

25-lecie firmy Röben w Polsce! ... 62

Viatop (reklama) .... 63

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów dla budownictwa w październiku 2019 roku ... 63

Nagrodzone obiekty zrealizowane w technologii żelbetowej w 2018 roku ... 64

Budownictwo przeżywa boom, ale grozi mu spowolnienie ... 66

RETTENMAIER POLSKA: ARBOLCEL, LIGNOCEL - Idee prosto z natury (reklama)

M. Miros - Dobre perspektywy dla budownictwa mieszkaniowego w Europie ... 67

Wyniki konkursu „I cyk budowa” ... 68

KONFERENCJE I KONKURSY

K. Wiśniewska - Konferencja prasowa FAKRO i wspólne kibicowanie ... 69