logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Żeby zrozumieć rolę tego stanowiska w inwestycjach realizowanych z zastosowaniem BIM, odwołam się do istniejących dokumentów i praktyki z Wielkiej Brytanii. Zacznijmy od początku procesu inwestycyjnego, czyli od momentu, w którym u inwestora zrodził się pomysł – albo powstała potrzeba – realizacji inwestycji budowlanej w systemie BIM. Jesteśmy więc na początku okresu CAPEX (ang. CAPital EXpenditure, czyli wydatkowanie kapitału inwestycyjnego). Na wykresie cyklu życia inwestycji budowlanej z brytyjskiej normy PAS 1192-2:2013 (The British Standards Institution, 2013) znajdujemy się w punkcie CAPEX Start (rysunek 1). Inwestor ma opracowaną strategię (wie, co chce zbudować), przystępuje do procesu biznesowego: zamawiania inwestycji (faza wybór wykonawcy na wykresie 1). I tu BIM rodzi pierwszą „innowację”: Zamawiający przed przystąpieniem do zamówienia musi określić swoje potrzeby informacyjne, określone na rysunku 1 jako Wymagania Zamawiającego EIR – Employer Information Requirement (w nomenklaturze angielskiej zamiennie używane są pojęcia Employer (dosłownie „zatrudniający, pracodawca”) lub Client („klient”) na oznaczenie inwestora czy strony zamawiającej).

dr inż. Jacek Magiera

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>