logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Seminaria, Targi, Konferencje

XXI Forum Termomodernizacja 2022

Już po raz dwudziesty pierwszy Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na organizowane w Warszawie Forum Termomodernizacja, które odbędzie się 5 października 2022 r. w budynku Tower Service przy ul. Chałubińskiego 8. Tematem tegorocznego Forum będzie: „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie”.

Czytaj więcej...

20 lat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) powstała namocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistówi zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi samorząd zawodowy inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje technicznewbudownictwie.Organizacja Izby trwała prawie 2 lata i zakończyła się I Krajowym Zjazdem PIIB, który odbył się 27 – 28 września 2002 r. Jest to jeden z najmłodszych, ale najliczniejszych samorządów zawodowych w Polsce. Obecnie PIIB zrzesza 119 127 osób (stan na koniec 2021 r.).

Czytaj więcej...

53. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”

28 – 30 września br. odbędzie się w Kołobrzegu 53.Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”, zorganizowana przez Politechnikę Poznańską. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rektor Politechniki Poznańskiej oraz Minister Infrastruktury, a także Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, natomiast patronat medialny m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”.

Czytaj więcej...

XIII Seminarium Techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”

5 – 7 października 2022 r. odbędzie się w Janowie Podlaskim XIII Seminarium Techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z Zakładem Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej, pod patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Czytaj więcej...

Wirtualna Akademia DAFA

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA, organizowanych pod patronatem medialnym m.in. miesięcznika MATERIAŁY BUDOWLANE. Udział  w webinarach jest bezpłatny.  Wydarzenie skierowane jest m.in. do wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, a także producentów, inwestorów,  rzeczoznawców.

Czytaj więcej...