logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Seminaria, Targi, Konferencje

Konferencja Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza na jubileuszową X edycję Konferencji Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry, która odbędzie się 10 – 12 stycznia 2024 r. w Hotelu Perła Południa w Rytrze. Wydarzenie adresowane jest głównie do producentów i odbiorców chemii budowlanej oraz innych materiałów dla budownictwa.

Czytaj więcej...

ARCHBUD 2023

20 – 23 września br. odbyła się w Zakopanem X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD zorganizowana przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni i ośrodków badawczych, a także architekci, urbaniści oraz inżynierowie budownictwa.

Czytaj więcej...

Wrocławskie Dni Mostowe 2023

23-24 listopada 2023 r. odbędzie się we Wrocławiu Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe zorganizowane przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering oraz Komisję Budownictwa i Mechaniki Oddział PAN we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

XXII Forum Termomodernizacja 2023

10 października 2023 r. odbędzie się w budynku Tower-Service przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie XXII Forum Termomodernizacja pt. „Termomodernizacja dla ochrony klimatu i czystego powietrza”, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. 

 

Czytaj więcej...

XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników

Organizatorami obu konferencji byli pracownicy Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Czterodniowe obrady konferencji (4 – 7 lipca 2023 r.) odbyły się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym tej uczelni. 7 sesji naukowych połączyło środowisko naukowe, w tym m.in. młodych pracowników nauki z doświadczonymi naukowcami i ekspertami, a także z otoczeniem społeczno-gospodarczym związanym z szeroko pojętą mechaniką gruntów i inżynierią geotechniczną.

Czytaj więcej...