logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Seminaria, Targi, Konferencje

II FORUM BUDOWLANE

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że UNITYHUB LAWYERS wraz z Krajową Izbą Gospodarczą po raz kolejny organizuje Forum Budowlane. W drugiej edycji tego wydarzenia mamy zamiar przedstawić naszym partnerom i gościom jak wygląda obecna sytuacja na polskim rynku budowlanym w obliczu wojny w Ukrainie i perspektywach związanych z jej odbudową.

Czytaj więcej...

XXI Forum Termomodernizacja 2022

Już po raz dwudziesty pierwszy Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na organizowane w Warszawie Forum Termomodernizacja, które odbędzie się 5 października 2022 r. w budynku Tower Service przy ul. Chałubińskiego 8. Tematem tegorocznego Forum będzie: „Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie”.

Czytaj więcej...

20 lat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) powstała namocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistówi zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi samorząd zawodowy inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje technicznewbudownictwie.Organizacja Izby trwała prawie 2 lata i zakończyła się I Krajowym Zjazdem PIIB, który odbył się 27 – 28 września 2002 r. Jest to jeden z najmłodszych, ale najliczniejszych samorządów zawodowych w Polsce. Obecnie PIIB zrzesza 119 127 osób (stan na koniec 2021 r.).

Czytaj więcej...

53. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”

28 – 30 września br. odbędzie się w Kołobrzegu 53.Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”, zorganizowana przez Politechnikę Poznańską. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rektor Politechniki Poznańskiej oraz Minister Infrastruktury, a także Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, natomiast patronat medialny m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”.

Czytaj więcej...

XIII Seminarium Techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”

5 – 7 października 2022 r. odbędzie się w Janowie Podlaskim XIII Seminarium Techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z Zakładem Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej, pod patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Czytaj więcej...