logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

4 kwietnia br. w Pałacu Otrębusy k. Warszawy odbyła się gala z okazji dwudziestolecia Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (WPIIB) oraz miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. Historię firmy i czasopisma przybliżył uczestnikom jubileuszowej uroczystości Andrzej Jaworski, Członek Komitetu Założycielskiego WPIIB i „Inżyniera Budownictwa”, a Mariusz Dobrzeniecki, Prezes Krajowej Rady PIIB, wspominając początki czasopisma, podkreślił jak ważną rolę w jego tworzeniu odegrał pierwszy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nieżyjący już prof. Zbigniew Grabowski. To z Jego inicjatywy powstał „Inżynier Budownictwa”.

Wystąpienie Mariusza Dobrzenieckiego, Prezesa Krajowej Rady PIIB

W jubileuszowej uroczystości uczestniczyli m. in.: członkowie Rady Nadzorczej Wydawnictwa PIIB – Joanna Gieroba, Roman Karwowski i Karol Firek; Przewodniczący Rady Programowej „Inżyniera Budownictwa” Andrzej Pawłowski; Prezes Krajowej Rady PIIB w latach 2010 – 2018 Andrzej Roch Dobrucki; Wiceprezesi Krajowej Rady PIIB – Mieczysław Grodzki, Rafał Zarzycki i Filip Pachla, a także przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Goście gali jubileuszowej mieli okazję poznać wszystkich członków obecnego zespołu wydawnictwa – 16 osób, które wchodzą w skład redakcji, biura reklamy, działu księgowości i administracji. W swoim wystąpieniu Aneta Grinberg-Iwańska, Prezes Wydawnictwa PIIB i Redaktor Naczelna „Inżyniera Budownictwa” podziękowała wszystkim za wkład w rozwój firmy oraz wdrażanie nowych projektów, przede wszystkim rozwiązań cyfrowych zarówno w pracy redakcji, jak i działalności spółki.

Podczas uroczystości jubileuszowej zostały wręczone okolicznościowe statuetki Przyjaciel „Inżyniera Budownictwa”. 

Wybrani laureaci statuetek Przyjaciel „Inżyniera Budownictwa”. Od lewej: wręczająca statuetki Aneta Grinberg-Iwańska, Redaktor Naczelna „Inżyniera Budownictwa”; Mariusz Dobrzeniecki, Prezes Krajowej Rady PIIB; Maria Kaszyńska, Przewodnicząca PZITB; Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Wiceprezes SITPMB; Anna Siemińska- -Lewandowska, Wiceprezydent Polskiego Komitetu Goetechniki