logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

inż. Konrad Grzesiak, Master Builders Solutions sp. z o.o.

Reologia zajmuje się badaniem i opisem zachowania się materiałów pod działaniem obciążeń, z uwzględnieniem wpływu czasu. Oznacza to, że zachowanie się materiału zależy nie tylko od wielkości obciążeń, ale także czasu trwania i ich historii [4].W produkcji i przetwarzaniu betonu jego właściwości reologiczne odgrywają kluczową rolę. 

Literatura
[1] Gołaszewski J. 2010. „Temperatura a urabialność betonów nowej generacji”. XII Sympozjum naukowo-techniczne Reologia w Technologii Betonu, Gliwice.
[2] Materiały promocyjne Firmy BASF.
[3] Materiały Germann Instruments; www.germann. org.
[4] Szwabowski J., J. Gołaszewski. 2010. Technologia betonu samozagęszczalnego. Kraków. SPC Kraków.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 03/2021, strona 32-33 (spis treści >>)