logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Technical aspects of the fire-resistant structure of the partition wall base under the raised floor

dr inż. Dawid Gacki, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-2025-3884

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.05.08
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Artykuł omawia rozwiązania konstrukcyjne i wykonawcze związane z odpornością ogniową i dymową podpodłogowych podstaw ścian wewnętrznych budynku wykorzystywanych do podziału strefy pod podłogą techniczną na sektory określone w przepisach techniczno-budowlanych, w których pożar nie powinien rozprzestrzeniać się przez określony czas, w celu zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi.
Słowa kluczowe: podłoga podniesiona; odporność ogniowa; przegroda podpodłogowa; przejścia instalacyjne.

Abstract. The article discusses the design and implementation solutions related to the fire resistance and smoke resistance of the underfloor bases of the internal walls of the building used to divide the zone under the technical floor into sectors specified in technical and construction regulations, in which the fire should not spread for a specified period of time, ensuring the possibility of evacuation of people.
Keywords: raised floor; fire resistance; under-floor partition; installation culverts.

Literatura
[1] PlutaA, Pluta K. Nowoczesne podłogi podniesione. Inżynier Budownictwa. 2015; 106 – 109.
[2] PN-EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem.
[3] Pająk Z, Wieczorek M. Współczesne posadzki przemysłowe. Posadzki żywiczne, specjalnego przeznaczenia, podłogi podniesione. Builder. 2017; (1): 74 – 75.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami).
[5] EN 1366-3:2021 Fire resistance tests for service installations. Penetration seals. Testy odporności ogniowej dla instalacji serwisowych. Przepusty instalacyjne.

Przyjęto do druku: 29.04.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2022, strona 50-53 (spis treści >>)