logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Selected errors in the installation of fire doors can be found during technical survey and operation

mgr inż. Mateusz Długosz, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0001-8050-8194

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.05.07
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania techniczne spotykane w eksploatacji drzwi przeciwpożarowych, które mają wpływ na obniżenie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Skoncentrowano się na przypadkach, które w publikacjach na ten temat najczęściej są pomijane, niemniej odgrywają istotną rolę i mogą decydować np. o bezpiecznej ewakuacji
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe; drzwi przeciwpożarowe; przeglądy techniczne i eksploatacja.

Abstract. The article presents selected technical solutions encountered in the operation of fire doors, which reduce the expected level of fire safety. The focus is on the cases that are most often omitted in publications on this subject, but nevertheless play an important role andmay decide, for example, about a safe evacuation
Keywords: fire safety; fire doors; technical survey and operation.

Literatura
[1] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
[2] PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne –Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
[3] PN-EN 13637:2015-07 Okucia budowlane – Sterowane elektrycznie systemy do wyjść przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań.
[4] PN-EN 179:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań.
[5] Izydorczyk D. i in. Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych. Materiały Budowlane. 2014; 10: 62 ÷ 64.
[6] Sulik P. i in. Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych. XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie budowlane, 2015.

Przyjęto do druku: 28.03.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2022, strona 45-48 (spis treści >>)