logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Waldemar Wnęk

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zrozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych iAdministracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [3] wynika obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych nie rzadziej niż raz w roku. Zapis ten doprowadził do konieczności nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, co powinno być wykonywane zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach,wdokumentacji techniczno-ruchowej orazwinstrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

Literatura
[1] PKN-CEN/TS 54-14: 2018 Systemy sygnalizacji pożarowej.Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019. 1065 z póź. zm.).
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719 z późn. zm.).

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 07/2021, strona 30-32 (spis treści >>)