logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
dr inż. Radosław Jasiński, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Autor do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.05.44

Artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji dotyczących badań właściwości murów z betonu komórkowego. Przedstawiono wyniki badań różnych typów zapraw na początkową i charakterystyczną wytrzymałość na ścinanie oraz kąt tarcia wewnętrznego. Zbadano próbki muru z dwoma typami zapraw i trzema typami spoin oraz mury suche. Łącznie przebadano 36 elementów zgodnie z wytycznymi normy PN-EN1052-3:2004. Wykazano istotny wpływ nie tylko rodzaju zaprawy, ale także konstrukcji spoin w spornych.

Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, projektowanie konstrukcji murowych, wpływ rodzaju zaprawy, wytrzymałość muru na ścinanie, Eurokod 6.

* * *

Influence of the kind of mortar on mechanical parameters of AAC masonry subjected to shear – the basic strength parameters

This article is a continuation of a series of publications concerning research properties ofAACwalls. Presents the results of research of different types of mortars and characteristic initial shear strength and angle of internal friction. Were tested specimens of 2 types of masonry mortar and 3 types of bed joints and ,,dry walls’’. Atotal of 36 elements were tested in accordance with the guidelines of PN-EN 1052-3:2004 code. Researches have shown a significant effect not only the type ofmortar, but also the structure of bed joints.

Keywords: masonry structures, design of masonry structures, influence of the kind of mortar, masonry shear strength, Eurocode 6.

Literatura:

[1] Drobiec Ł., Jasiński R.: Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu. Materiały Budowlane, nr 4/2015, str. 3-7.
[2] PN-EN 1996-1-1+A1: 2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[3] PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
[4] ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 5/2015, s. 106- 109 (spis treści >>)