logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Katarzyna Łaskawiec, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Betonów, „Cebet”
mgr inż. Lech Misiewicz, SOLBET Sp. z o.o.

Właściwości elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz kryteria oceny zgodności wyrobu określa norma zharmonizowana EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. Została ona opublikowana w 2000 r., a jej aktualna wersja ma numer PN-EN 771-4:2012 (EN 771-4:2011).

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 9/2014, strona 60-61 (spis treści >>)