logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Gregor A. Scheffler, Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft, Oddział Badań Stosowanych i Fizyki Budowli
dr inż. Rudolf Plagge, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Instytut Klimatologii Budowlanej

Wilgotność autoklawizowanego betonu komórkowego stanowi decydujący wyznacznik wielu innych jego właściwości, takich jak np. przewodzenie ciepła, karbonatyzacja czy skurcz, dlatego też bardzo ważne jest określenie zdolności do transportu i magazynowania wilgoci.
W artykule omówiono różne metody oznaczania właściwości związanych z wilgotnością, które pozwalają na ocenę we wszystkich etapach zawilgocenia. W przypadku określania poziomu i transportu wilgoci, zarówno jako pary jak i wody, stosowane są metody pośrednie i bezpośrednie. Dane te służą do wyprowadzenia nieliniowych funkcji niezbędnych do zaawansowanej symulacji numerycznej zachowania się materiału pod względem odporności na wilgoć.

Słowa kluczowe: magazynowanie wilgoci, transport wilgoci, metody pomiaru.

* * *

Methods for moisture content and transport property determination of autoclaved aerated concrete

The hygric performance of autoclaved aerated concrete is a key determinant for many other material properties as e.g. thermal conduction, carbonation or shrinkage behavior.With these reasons determination of moisture storage and transport, is hence a prerequisite and a standard in production and process supervision.
In this paper differentmethods formoisture property determination were discussed. The methods cover the full range of possible moisture stages. For moisture transport, vapor and liquid phase transport is considered by different direct and indirect methods. The obtained data is shown and discussed. This data is used to derive the nonlinearmaterial functions required for sophisticated numerical simulation of the hygric material performance.

Keywords: moisture storage, moisture transport, measurement methods.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2014, strona 40-42 (spis treści >>)