logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr hab. inż. Radosław Jasiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.09

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badań dziesięciu ścian (l × h × t = 4,43 × 2,43 × 0,18 m), wykonanych z elementów murowych zABK, poddanych obciążeniomścinającym. W ścianach wykonano trzy typy otworów (A, B i C), zróżnicowanych pod względem kształtu i wymiarów. Elementy badano przy zróżnicowanych wstępnych naprężeniach ściskających.Analizowano wpływ wstępnych naprężeń ściskających na odkształcenia postaciowe w chwili zarysowania oraz deformacje postaciowe uzyskane przy największych naprężeniach ścinających. Przedstawiono określoną empirycznie sztywność ścinania ścian z otworami także w funkcji wstępnych naprężeń ściskających.

Słowa kluczowe:ABK; ściany usztywniające; ściany z otworami; odkształcenia postaciowe, deformacje postaciowe, sztywność.

Strain angle and stiffness shear walls with openings made of AAC
masonry units

Abstract. The article presents of own results of the 10th walls (l × h × t = 4.43 × 2.43 × 0.18 m) subjected to shear loads made ofAACmasonry units. Three types of openings (A, B and C)were formed in the walls, different in terms of shape and dimensions. The elements were tested at different initial compressive stresses. The results of the research were analyzed in terms of the influence of initial compressive stresses on the non-dilatational strain angle at the time of cracking and the deformations angle obtained at the highest shear stress. Empirical shear stiffness of the wall with openings is also presented as a function of initial compressive stresses.

Keywords: AAC; shear walls; walls with openings; nondilatational strain angle, deformation angle, shear stiffness.

Literatura
[1] Jasiński Radosław. 2018. „Badania ścian usztywniających z otworami, wykonanych z ABK”. Materiały Budowlane 550 (6): 38 – 39. DOI: 10.15199/33.2018.06.10.
[2] Jasiński Radosław. 2018. „Naprężenia rysujące i niszczące ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK”. Materiały Budowlane 551 (7): 66 – 67. DOI: 10.15199/33.2018.07.21.
[3] Kubica Jan. 2003. Niezbrojone ściany murowe poddane odkształceniom postaciowym wywołanym nierównomiernymi pionowymi przemieszczeniami podłoża. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Budownictwo, Z. 96. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[4] PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[5] Tomaževič M., I. Klemen, M. Lutman. 1999. Damage as a measure of seismic resistance of masonry structures. Proceedings of eight Canadian conference on earthquake engineering: 119 – 124. Vancouver.


[6] Tomaževič M. 1998. Correlation between damage and seismic resistance of masonry walls and buildings. Seismic damage to masonry buildings. Proceedings of the International workshop on measures of seismic damage to masonry buildings: 161–167. Monselice, Padova, Italy.
[7] Zimmermann T.,A. StraussA,M. Lutman, K. Bergmeister. 2010. Stiffness identification and degradation of masonry under seismic loads. 8th InternationalMasonry Conference 2010 in Dresden (CD ROM).

Przyjęto do druku: 03.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 36-37 (spis treści >>)