logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Tomasz Rybarczyk, SOLBET Sp. z o.o.

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.06.19

Mimo że zasady wykonania murów są znane od lat, to jednak błędy niestety wciąż się zdarzają. Wynikają one najczęściej z braku zaleceń zawartych w projekcie oraz bagatelizowania zaleceń wykonawczych (fotografia), które formułowane są przede wszystkim przez producentów materiałów murowych, a w zasadzie przez firmy produkujące systemy do wykonywania konstrukcji murowych.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Andrzej Piekarczyk. 2013. „Konstrukcje Murowe”. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[2] Gajownik Roman, Jan Sieczkowski. 2015. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Roboty ziemne i konstrukcyjne. Konstrukcje murowe. Warszawa. Część A, zeszyt 3.
[3] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 – Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690. 
[5] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

Otrzymano: 10.02.2017 r.


Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 6/2017, str. 54-55 (spis treści >>)