logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Radosław Jasiński, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.05.46

Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji dotyczących zagadnień badawczych związanych ze ścinaniem. Po publikacji dotyczącej ścian z silikatowych elementów murowych, obecnie przedstawię wyniki badań niezbrojonych ścian bez otworów, wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Prezentując wyniki badań, skoncentrowano się na wpływie kształtu na wartość naprężeń rysujących i niszczących, kątach odkształcenia i deformacji postaciowej oraz sztywności początkowej i sztywności w chwili zarysowania.

Słowa kluczowe: elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego, ściany poddane ścinaniu.

* * *

Study of the impact of masonry shear walls made of autoclaved aerated concrete masonry units

This article is a continuation of a series of publications on cutting of shear. After the publication of silicate masonry walls, this article will show the results of non-reinforced walls without openings made of autoclaved aerated concrete masonry units. Presenting the results of the study focused on the influence of the shape on the values of the cracking and ultimate stresses, the strain and deformation angles, the initial stiffness and stiffness at the moment of cracking.

Keywords: autoclaved aerated masonry units, masonry shear
walls.

Literatura
[1] ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.
[2] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne zABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowlane 512 (4): 3 ÷ 7. DOI: 10.15199/33.2015.04.02.
[3] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu”. Materiały Budowlane 513 (5): 106 ÷ 109. DOI: 10.15199/33.2015.05.44.
[4] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu – odkształcalność postaciowa”. Materiały Budowlane 515 (7): 116 ÷ 119.
DOI: 10.15199/33.2015.07.32.
[5] Jasiński Radosław. 2017. „Badania wpływu kształtu ścian murowanych z elementów silikatowych poddanych ścinaniu”. Materiały Budowlane 536 (4): 21 ÷ 26. DOI: 10.15199/33.2017.04.05. [6] PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[7] PN-EN 1052-3:2004 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.

Otrzymano: 28.03.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 5/2017, str. 106-111 (spis treści >>)