logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 8/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Numer 8/2009 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA - Akustyka w budownictwie

B. Szudrowicz – Ochrona przed hałasem i drganiami w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ... 2
A. Iżewska – Właściwości akustyczne szczelin i złączy wypełnionych materiałami uszczelniającymi ... 7
B. Szudrowicz – Normowanie wartości czasu pogłosu w pomieszczeniach – założenia do normy PN ... 9
Pustaki TeknoAmerBlok – ochrona przed hałasem ... 13
S. Czernik, M. Kulesza, D. Matysik, J. Michalak – Ochrona przed hałasem – złożony system izolacji cieplnej Atlas z elastyfikowanym ekspandowanym polistyrenem EPS jako materiałem termoizolacyjnym ... 14
T. Kania – Izolacyjność akustyczna ścian warstwowych z bloków gipsowych ... 18
M. Knawa – Ochrona obiektów budowlanych przed oddziaływaniem drgań zewnętrznych ...19
Ochrona przed hałasem w systemie Nowoczesne SILIKATY ... 20
Sufity akustyczne Rockfon Sonar – dobry design i idealna akustyka ...22
R. Jaworek – Panele Zielona Ściana COR-ECO ... 24
M. Niemas – Ekrany akustyczne – zasady projektowania i oceny właściwości akustycznych ... 25
Ekrany akustyczne firmy Gralbet ... 29
Drewniane panele akustyczne FUDALI GM1 ... 30

TEMAT WYDANIA – Stolarka bydowlana

Soudal Window System – co nowego w ciepłym montażu ... 31
Większe Okna – Więcej Możliwości ... 32
J. Płoński – Wady montażu okien ... 33
Z. Czajka – Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do produkcji drzwi metalowych ... 37
W. Kukulska – Rozprężne taśmy PU do uszczelniania okien i drzwi ... 40
W. Dybał – Illbruck i3 – nowe standardy w montażu okien ... 41
K. Kuczyński – Właściwości techniczne i montaż okien pasywnych ... 42
VENTALIS – nowy zintegrowany system wentylacyjny Reynaers Polska do konstrukcji okiennych i drzwi przesuwnych ... 44
Nowe okno dachowe VELUX GGL Uo 0,77 ... 45
Nowości POL-SKONE ... 46
Przyszłość okien aktywnych w budynkach ... 48
M. Miros – Okna i drzwi w I półroczu 2009 roku ... 49

MURY

L. Misiewicz – Izolacyjność akustyczna murowanych ścian międzymieszkaniowych ... 50

PRAKTYKA BUDOWLANA

Wypadki w budownictwie ...53
Zastosowanie technologii KERASAL® w zamojskich wodociągach ... 54
VIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ... 56

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

J. Żurawski – Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku (część 2) ... 57

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Wyniki kontroli hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne oraz innych mieszkalnych obiektów socjalnych ... 64

NORMALIZACJA

D. Tarasiewicz – Polskie Normy z dziedziny budownictwa opublikowane w I półroczu 2009 r. (część 1) ... 65

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Melon – Unieważnienie postępowania (część 1) ... 68

RYNEK BUDOWLANY

M. Zdyb – Kondycja finansowa spółek GPW sektora budownictwa w latach 1996 – 2008 (część 2) ... 71
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2009 roku ... 74
Ceny materiałów budowlanych w lipcu 2009 r... . 76

VADEMECUM UNIJNE

M. Głowacz – Nowe normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG ... 78

Z DZIAŁALNOŚCI SITPMB ... 80

Numer 8/2009 (pobierz pdf) >>