logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 12/2008

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

Numer 12/2008 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Programy komputerowe dla budownictwa

Andrzej Mościcki – W budownictwie bez komputera ani rusz … 2
Przemysław Golewski, Grzegorz Ludwik Golewski – Przykłady zastosowania programu SolidWorks w obliczeniach inżynierskich MES … 3
Zbigniew Potocznik – Wspomaganie projektowania mieszanek betonowych programem Beton 4.1 … 6
Jerzy Żurawski – Programy wspomagające projektowanie i certyfikację energetyczną budynków … 8
Andrzej Mościcki – System Athena - kompleksowe rozwiązanie dla profesjonalistów … 10

MURY

Tomasz Kania – Wykonywanie tynków maszynowych z gotowych mieszanek mineralnych … 14
Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec, Adam Piekarczyk – Kryteria wytrzymałościowe muru w złożonym stanie naprężenia.Część III - kryteria wykorzystywane w analizach numerycznych MES … 18

PRAKTYKA BUDOWLANA

Włodzimierz Starosolski – Projektowanie konstrukcji kubaturowych z uwagi na obciążenia wyjątkowe … 22
Katarzyna Domagała, Adam Zybura – Metody badania właściwości ochronnych betonu oraz zagrożenia zbrojenia korozją … 26
Komunikacja na rusztowaniach Layher Allround … 28

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Krzysztof Szczepaniak, Przemysław Kamiński – Doświadczenia ze stosowania cementów niskoalkalicznych "WARTA" w budownictwie komunikacyjnym … 31
Ewa Szewczak – Wymagania dotyczące oceny geosyntetyków … 36

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Waldemar Wnęk – Wpływ gęstości drewna na właściwości detekcyjne pożarowych czujek dymu … 39

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

Jacek Nurzyński – Ustroje izolacyjne stosowane … 41

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Blanka Leszczyńska – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. … 45
Robert Dziwiński – Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów … 46
Departament Wyrobów Budowlanych GUNB informuje: … 47

TARGI, KONFERENCJE

Podsumowanie XI edycji konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2008 … 49
Danuta Kostrzewska-Matynia – Warto odwiedzić BAU 2009 … 50
Ewelina Kowałko – W Polsce nie zabraknie kruszyw do budowy dróg … 52
Wiesław Ligęza – IX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne ENERGODOM 2008 …53

PRAWO W BUDOWNICTWIE

Maciej Dutkiewicz – Odpowiedzialność za szkody na budowie … 54
Ukazały się rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące charakterystyki energetycznej budynków … 56

VADEMECUM UNIJNE

Sebastian Wall – Najnowsze inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące zrównoważonego rozwoju w budownictwie … 57
Jacek Skwierczyński, Małgorzata Żak-Skwierczyńska – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka … 60

INWESTYCJE

Krajobraz inwestycyjny województwa lubelskiego … 64

RYNEK BUDOWLANY

Z lokalnego producenta staliśmy się jednym z liderów krajowego rynku styropianu … 66
Marek W. Zdyb – Czy budownictwo poradzi sobie z globalnym spowolnieniem? … 68
Trendy zmiany cen materiałów budowlanych w listopadzie 2008 roku … 72
Małgorzata Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2008 roku … 74
Janusz Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2008 roku … 77
Elektronarzędzia Skil Masters dla profesjonalistów
Ukraina zmaga się z kryzysem w budownictwie … 78