logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 7/2008

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl )

Numer 7/2008 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe

L. Myrda – Optymalny dobór biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach ... 5
P. O. Korycki – Płyty warstwowe ścienne ONDAPIR ... 8
Polski rynek zabezpieczeń przeciwpożarowych nadąża za europejską czołówką ... 10
D. Ratajczak – Zmiany w warunkach technicznych dla budynków ... 14
G. Gładkiewicz – System kompleksowej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwodnej dachu ... 16
ROCKWOOL – więcej niż niepalność ... 18
P. Głąbski – Przewody wentylacyjne – zalecenia montażowe z uwagi na zachowanie kryteriów deklarowanej klasy odporności ogniowej ... 20
J. Sosnowski – Płyty gipsowe w systemach biernej ochrony przeciwpożarowej ... 22
K. Bagiński – Elementy systemów oddymiania grawitacyjnego ... 24
M. Wieteska – Bezpieczeństwo pożarowe w systemach suchej zabudowy firmy KNAUF ... 26
Projektowanie wentylacji pożarowej w polskich warunkach ... 28
K. Krok – Ogniochronne przejścia instalacji technicznych ... 30
Z. Małkowski – Wielkogabarytowa rozwierana brama MARC-D ... 31
J. Ziółko, W. Lasota – Bezpieczeństwo pożarowe zbiorników stalowych na paliwa płynne ... 32
M. Lisowska – Badania przyczepności stali EPSTAL oraz stali zimnowalcowanej do betonu w warunkach pożaru ... 35
P. Kubica – Permanentna Redukcja Tlenu – nowa koncepcja zabezpieczania przeciwpożarowego ... 36
J. Chojnacki – Projekt FRACOF – testy ogniowe i rezultaty badań ... 42
G. Woźniak – Temperatura krytyczna elementów konstrukcji stalowych ... 45
M. Łukomski, A. Kolbrecki, M. Kosiorek, K. Perzyna – Rozprzestrzenianie ognia przez kable elektryczne ... 48
J. Ciszewski – Błędy w projektowaniu i wykonawstwie dźwiękowych systemów ostrzegawczych ... 52

BUDOWNICTWO SPORTOWE

M. Kosiorek – Bezpieczeństwo pożarowe stadionów piłkarskich ... 56
I. Gmaj – Przyszłość podłóg to żywice ... 58
A. Sokalska – Wyroby do zabezpieczania niecek basenów kąpielowych ... 60
Stosowanie ramy STAR i wież schodowych ... 62

INFRASTRUKTURA DROGOWA

E. Kowałko – AUTOSTRADA-POLSKA 2008 ... 64
P. Ignatowski – Szybsze budowanie mostów ... 68
E. Kowałko – O budowie, wzmacnianiu i przebudowie mostów ... 70
Udział Hünnebeck Polska w budowie dróg i mostów ... 73
K. Wiśniewska – Budowa przeprawy przez Wisłę w Puławach ... 74

PRAKTYKA BUDOWLANA

Dobre perspektywy dla branży prefabrykacji betonowej ... 78
X Sympozjum Naukowo-Techniczne „Reologia w technologii betonu” ... 80

MURY

R. Jarmontowicz – Uwagi do artykułów „Elementy murowe i zaprawy murarskie” i „Nowa norma murowa PN-B-03002:2007 ostatnim etapem przed wprowadzeniem Eurokodu” ... 81
R. Gajownik, L. Misiewicz – Komentarz do uwag dr. inż. Romana Jarmontowicza ... 83
Ł. Drobiec – Obliczanie nośności murowanych ścian piwnic ... 84

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Mirowska – Podstawy prawne oraz wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu – część II. ... 87

INWESTYCJE

K. Wiśniewska – W Pionkach powstaje fabryka firmy Soudal ... 91
Polskie firmy w nieprzyjaznym otoczeniu ... 92

VADEMECUM UNIJNE

J. Tworek – Stan prac Parlamentu Europejskiego i Rady UE nad projektem rozporządzenia zastępującego dyrektywę dotyczącą wyrobów budowlanych ... 95

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

U. Markowska – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach ... 98
Departament Skarg i Wniosków GUNB ... 100

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Melon – Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców ... 102

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w maju 2008 roku ... 106
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń – maj 2008 roku ... 110