logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 4/2008

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl ).

Numer 4/2008 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne

R. Gajownik, L. Misiewicz – Elementy murowe i zaprawy murarskie ... 2
R. Gajownik – Nowa norma murowa PN-B-03002:2007 ostatnim etapem przed wprowadzeniem Eurokodu 6 ... 8
Nośność na obciążenia pionowe ścian murowanych z silikatowych elementów murowych wg PN-B-03002:2007 ... 12
L. Misiewicz, D. Bielacka – Konstrukcje murowe – terminy i definicje ... 14
L. Misiewicz – Polski rynek wyrobów budowlanych do wznoszenia ścian w 2007 roku ... 15
System UNIPOR ... 20
Zachęcamy do stosowania bloczków keramzytobetonowych ... 22
T. Rybarczyk – System SOLBET – wiele możliwości ... 25
G. Zapotoczna-Sytek, P. Gębarowski – Czy można stosować elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego do ścian piwnic? ... 28
S. Gąsiorowski – Przewodnik po zaprawach ... 30
S. Gąsiorowski – Zmiany w wyrobach budowlanych pod wpływem wilgoci i temperatury ... 34
J. Ślusarczyk – O nieprawidłowościach w nowo budowanych murach wolno stojących ...38
Zdanie wykonawcy o wyższości produktów profesjonalnych ... 40
A. Cholewicki, W. Derkowski – Ściany prefabrykowane we współczesnym budownictwie europejskim ... 41
P.O. Korycki – Elewacje z wyrobów firmy Arcelor Construction Polska ... 44
Izolacja hal stalowych – Stalrock MAX ... 46
T. Kania – System ścian działowych z bloków MultiGips ... 48
Bezzaprawowy, szybki i łatwy montaż ścianek z pustaków szklanych ... 49
T. Puzyniak – Elewacyjne materiały wykończeniowe na bazie potasowego szkła wodnego – porównanie materiałów krzemianowych i polikrzemianowych ... 50
KNR-y na roboty budowlane według nowych technologii ... 52
M. Sokołowski – TioCem – ekologiczny cement dla budownictwa ... 54

TEMAT WYDANIA – Infrastruktura drogowa

K. Ciarkowska, K. Saramowicz – Rozwój infrastruktury drogowej – propozycje nowych rozwiązań technologicznych ... 58
A. Wysokowski, J. Howis – Stosowanie konstrukcji gruntowo-powłokowych jako przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej ... 62
R. Sieńko – Systemy monitorowania obiektów mostowych ... 65
M. Zawisza – Wzmocnienie nasypów kolejowych za pomocą geosyntetyków ... 67
Bariery realizacji programu budowy dróg – dyskusja ... 68
K. Wróblewski – Stabilizacja podsypki kolejowej ... 72
Deskowania i rusztowania Hünnebeck w budownictwie inżynieryjnym ... 74
G. Łagoda, M. Łagoda – Technologie przyspieszające budowę mostów ... 76
M. Copija, A. Madaj – Mosty zintegrowane ... 81

PRAKTYKA BUDOWLANA

Konsole firmy Layher ... 84
D. Kostrzewska-Matynia – Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji – Szczyrk 2008 ... 86
L. Czarnecki, W. Kozłowski – Liderzy betonu towarowego wyłonieni po raz piąty! ... 88
R. Geryło – Uwagi dotyczące ocieplania ścian metodą lekką mokrą ... 90

INWESTYCJE

E. Zychowicz – Nowe zasady umów deweloperskich ... 91
Okno dachowe FTP-V Electro wygodne życie ... 92
Krajobraz inwestycyjny województwa zachodniopomorskiego ... 93

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy ... 95
Wyjaśnienia przepisów prawnych ... 96
Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych ... 99

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

B. Szudrowicz – Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych – podstawowe pojęcia i określenia ... 100

RYNEK BUDOWLANY

J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – luty 2008 roku ... 104